GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Se webinaret i efterhand

Sändes ursprungligen 7 oktober 2021

Så blir vi #hållbaraihop

Har du koll på alla vinster det ger att producera och använda biokol? I en stadsmiljö kan det skapa stora fördelar både för klimatet och för dem som bor i staden.  

Genom att ta vara på biologiskt avfall, exempelvis trädgårdsavfall från innergårdar, kan man tillverka biokol som bryts ner långsamt, och som sedan kan användas för att lagra undan koldioxid från atmosfären. Det blir då en beständig kolsänka. 

För dig som exempelvis är fastighetsägare finns det många vinster att hämta: förutom att du blir av med trädgårdsavfall som kan vara svårt att hantera och får biokol som skapar en grönare utomhusmiljö, gör du också något gott för klimatet. 

Tillsammans med experter på området från Miljömatematik, Renova och branschorganisationen Biokol Sverige diskuterade vi användningsområdena och nyttorna för biokol, och vad utvecklingen kan innebära för Göteborg.

Talare

Program

Vår hållbarhetschef öppnar webinaret.

Lia Detterfelt jobbar med miljö och strategisk utveckling på Renova sedan snart ett kvarts sekel tillbaka. Men hon har också erfarenhet från processindustrin och från att ha jobbat med miljöfrågor i Usa, Brasilien och Zimbabwe, vilket har format hennes syn på hållbarhetsfrågor vad gäller samhälle-, arbetsmiljö-, miljö- och klimatfrågor. I botten är hon civilingenjör inom kemiteknik och hon samarbetar bland annat med akademi och forskningsinstitut för att ta reda på och utveckla vilka metoder som är de bästa för miljön och klimatet för att behandla och återvinna samhällets avfallsströmmar. 

Genom sitt arbete som processingenjör inom avloppsrening fick Mattias upp ögonen för pyrolys och biokol i sin jakt efter alternativa behandlingsmetoder år 2009. De senaste 10 åren har Mattias stöttat organisationer i att starta produktion och användning av biokol, utvecklat regelverk och certifieringssystem samt byggt branschen både i Sverige och internationellt. Mattias är en av grundarna av Branschföreningen Biokol Sverige, var projektledare för Stockholm Biochar Project och teknisk expert för bl.a. Bloomberg Philanthropies, Telge Återvinning och Stockholm Exergi.

Jessica har hela sitt liv haft ett stort engagemang i miljöfrågor. Som biolog, uppväxt och boende på en gård i inre delarna av Halland, har insikten om att det är maten som är problemet och lösningen för de utmaningar som vår planet står inför, gjort att hon specialiserat sig på morgondagens matsystem. Kolet fungerar som en proxy för övriga ekosystemtjänster som jordbruket kan och måste leverera för att regenerera vår planet. Vi kan alla bidra till förändring, genom vad du väljer att äta och hur du tar hand om platsen du verkar på. ​

Film: en introduktion till biokol

Webinar 7 oktober kl 9.00 - 10.00

Hur påverkar EU:s nya taxonomi Göteborg?

#hållbaraihop
Hur hållbart är Göteborg? Det omdebatterade förslaget till taxonomi från EU-kommissionen – en klassificering av miljömässigt hållbara investeringar – kan förändra förutsättningarna för många företag i Göteborg. Men kommer det att bli mer hållbart? Se vårt webinar i efterhand för att ta del av våra kunniga gästers insikter och diskussioner!

Klimatet förändras.
Det måste vi också göra.

#hållbaraihop
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus