GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vilken hållbarhetscertifiering – och varför?

Webinar 15 april kl. 9-10

Se vårt webinar i efterhand!

Så blir vi #hållbaraihop

BREEAM, Svanen eller Miljöbyggnad är några av de många hållbarhetscertifieringar som finns att välja bland. Men vilken är mest relevant för din verksamhet och vilken ger din organisation mest värde i ert hållbarhetsarbete? Tillsammans med representanter från Skanska och Ramboll resonerar vi kring ämnet i vårt webinar.

Talare

Program

Vår hållbarhetschef öppnar webinaret.

Matilda Moberg är hållbarhetsansvarig på Skanska Fastigheter Göteborg och verkar som katalysator och inspiratör för ett ökat fokus på hållbarhet i företagets projekt.

Tora Lindberg, Hållbarhetskoordinator på Ramboll Sverige AB, har mångårig erfarenhet av hållbarhetsfrågor i bygg och anläggningsprojekts olika skeden. Hon är även assessor i certifieringarna BREEAM, CEEQUAL och Citylab. 

 

 

Hur kan bioaska minska klimatpåverkan från fastighetssektorn?

#hållbaraihop
Att skapa bördigare jord har varit askans främsta bidrag till mänskligheten. Men kan dessa rester från skogen spela ännu en viktig roll genom klimatpositiva insatser inom fastighetssektorn?

Tillsammans med en forskare inom byggnadsmaterial på Chalmers Tekniska Högskola och en expert från cementbranschen tacklar vi de senaste rönen inom byggnadsteknologi, där aska kan komma att spela en nyckelroll.

Klimatet förändras.
Det måste vi också göra.

#hållbaraihop
icon-closechevron-disc-rightmenu