GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Beställning av kabelanvisning (inmätning)

Om du behöver inmätning på mer än en adress behöver du skicka in flera beställningar.

Vad gäller din förfrågan? (du kan välja flera alternativ)

Kontaktuppgifter

Information om inmätningen

Kan även vara en Fastighetsbeteckning. Fastighetsbeteckningen ska i så fall bestå av både Traktnamn och registernummer, t ex GLADAN 1:42
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här: -
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus