GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Så ansluter du dig till elnätet

Håller du på att bygga nytt eller producerar du egen el och undrar hur det går till att ansluta dig till vårt elnät? Det finns några saker du behöver tänka på när du gör detta. Är du elinstallatör? Skicka in föranmälan via installatörswebben.

Kom igång redan idag!

Hitta rätt elnätsavtal för just er verksamhet. Vi hjälper dig hela vägen.

Ersättning och avgifter för egen elproduktion

Samtliga ersättningar och avgifter anges exklusive moms.

Mikroproduktion avser produktionsanläggningar anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som inte överstiger 43,5 kW samt en mätarsäkring på max 63 A. 

Det är ett krav att det ska finnas ett elnätsavtal för konsumtion för anläggningen samt en mätare som klarar insamling av dubbla mätserier (konsumtion och produktion). Elnätsföretaget ansvarar för att byta elmätaren utan kostnad så snart ett elnätsavtal är tecknat.

Ytterligare ett krav är att konsumtionen av el överstiger produktionen av el på årsbasis.

Ersättning

 • Överföringsersättning: 6 öre/kWh

Småskalig produktion gäller produktionsanläggningar anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV eller högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som är mindre eller lika med 1 500 kW. 

Ersättning

 • Överföringsersättning: 3 öre/kWh i Göteborg.

Avgifter

 • Abonnemangsavgift: 0 kr (5 760kr/år* i Göteborg)
 • Mätavgift*: 1 500 kr/år

*Abonnemangsavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller producenter som enbart har ett elnätsavtal för produktion.

*Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. Om bara mätvärden för produktion samlas in är avgiften 0 kr.

Högspänning 10 kV avser produktionsanläggningar anslutna till högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som överstiger 1 500 kW

Ersättning

 • Överföringsersättning: 2,1 öre/kWh och år
 • Ersättning för garanterad minimiproduktion*: 87kr/kW och år

Avgifter

 • Abonnemangsavgift: 0 kr (6 300 kr/år*)
 • Mätavgift*: 2 700 kr/år
 • Effektavgift*: 1,8 kr/kW och månad

*Abonnemangsavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller producenter som enbart har ett elnätsavtal för produktion.

*Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. Om bara mätvärden för produktion samlas in är avgiften 0 kr.

*Effektavgift debiteras månadsvis och baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt.

*Ersättning ges månadsvis till producenter som når en på förhand garanterad minimiproduktion per timme (inmatad timmedeleffekt, kilowatt). Garantin gäller måndag-fredag, kl. 06-22, januari, februari, mars samt november och december. Minimiproduktionen får, under ovannämnd period, underskrida nivån för den garanterade effekten under 80 timmar per kalenderår.

Högspänning 130 kV avser produktionsanläggningar anslutna till högspänningsnätet vid 130 kV.

Ersättning

 • Överföringsersättning: 0,8 öre/kWh
 • Ersättning för garanterad minimiproduktion*: 87,0 kr/kW och år

Avgifter

 • Abonnemangsavgift: 0 kr (478 000 kr/år*)
 • Mätavgift*: 2 700 kr/år
 • Effektavgift*: 1,2 kr/kW och månad

*Abonnemangsavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller producenter som enbart har ett elnätsavtal för produktion.

*Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. Om bara mätvärden för produktion samlas in är avgiften 0 kr.

*Effektavgift debiteras månadsvis och baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt.

*Ersättning ges månadsvis till producenter som når en på förhand garanterad minimiproduktion per timme (inmatad timmedeleffekt, kilowatt). Garantin gäller måndag-fredag, kl. 06-22, januari, februari, mars samt november och december. Minimiproduktionen får, under ovannämnd period, underskrida nivån för den garanterade effekten under 80 timmar per kalenderår.

icon-closechevron-disc-rightmenu