GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Elnätspriser 2020 och 2021

Alla som bor och verkar i Göteborg är med och betalar för det lokala elnätet. Här förklarar vi vad ni får för pengarna och hur det kommer sig att Göteborg har en av landets lägsta elnätsavgifter. 

Elnätspriser Göteborg 2021

Från den 1 januari 2021 gäller följande elnätsavgifter för alla företagskunder i Göteborg. Avgifterna nedan redovisas exkl moms. Energiskatt tillkommer på 35,6 öre/kWh exkl moms.

Effektabonnemang 2021

2021

Abonnemang

Elöverföring

Effekt

Reaktiv effekt

Max 63A

89 kr/mån

15,4 öre/kWh

26,8 kr/kW, mån

-

Över 63A

525 kr/mån

7,0 öre/kWh

47,6 kr/kW, mån

-

HSP 10 kV

875 kr/mån

3,2 öre/kWh

40,5 kr/kW, mån

16 kr/kVAr, mån

HSP 130 kV

40 358 kr/mån

2,1 öre/kWh

23 kr/kW, mån

4,4 kr/kVAr, mån

Effektabonnemang 2020

2020

Abonnemang

Elöverföring

Effekt

Reaktiv effekt

Max 63A

83 kr/mån

15,3 öre/kWh

25,4 kr/kW, mån

-

Över 63A

510 kr/mån

7 öre/kWh

45,9 kr/kW, mån

-

HSP 10kV

850 kr/mån

3,2 öre/kWh

38,8 kr/kW, mån

14,4 kr/kVar, mån

HSP 130 kV

40 300 kr/mån

2,1 öre/kWh

21,9 kr/kW, mån

4,2 kr/kVar, mån

Tillfälliga abonnemang* 2021

2021

Abonnemang <1 år

Abonnemang >1 år

Elöverföring

25A

150 kr/ 2 veckor

450 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

35A

193 kr/ 2 veckor

579 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

50A

260 kr/ 2 veckor

780 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

63A

314 kr/ 2 veckor

942 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

80A

638 kr/ 2 veckor

1 914 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

100A

734 kr/ 2 veckor

2 202 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

125A

858 kr/ 2 veckor

2 574 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

160A

1 022 kr/ 2 veckor

3 066 kr/ 2 veckor

15,4 öre/kWh

*Under byggtid, max ett år, går sedan att förlänga.

Tillfälliga abonnemang* 2020

2020

Abonnemang

Elöverföring

Effekt

Reaktiv effekt

25A

145 kr/2 veckor

15,3 öre/kWh

-

-

35A

187 kr/2 veckor

15,3 öre/kWh

-

-

50A

252 kr/2 veckor

15,3 öre/kWh

-

-

63A

306 kr/2 veckor

15,3 öre/kWh

-

-

80A

628 kr/2 veckor

15,3 öre/kWh

-

-

100A

724 kr/2 veckor

15,3 öre/kWh

-

-

125A

848 kr/2 veckor

15,3 öre/kWh

-

-

160A

1012 kr/2 veckor

15,3 öre/kWh

-

-

Förklaring till elnätsavgifternas olika delar 

  1. Abonnemang är en fast årlig avgift som du betalar för att ha tillgång till elnätet och styrs utifrån mätarsäkringens storlek.

  2. Elöverföring är en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet och styrs av hur mycket el du använder.

  3. Effekt är en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av den högsta timförbrukningen varje månad (kW).

  4. Reaktiv effektavgiftär en rörlig avgift, baserad på uttag av reaktiv effekt i kVAr, som under varje månad överstiger 50 procent för 10 kV (15 procent för 130 kV) av den under samma månad högsta uppmätta aktiva effekten i kW.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus