GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Räcker solen?

I Sverige har vi mycket bra solförhållanden. Ett vanligt villatak tar emot cirka fem gånger mer energi än vad huset använder under ett år. Ta en titt på vår solkarta över Göteborgsområdet för att se hur väl fastighetens tak passar för att producera solenergi! 

Klicka på taket som du är intresserad av så får du en överblick över solinstrålningen där. Du får informationen i tabellform där olika delar av taket har delats upp i 3 färger beroende på hur hög instrålningen är.  

  

Sälj överskottet till oss!

Vi har fler avtalsformer för dig som vill sälja din el.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up