GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Nu bygger vi solcellsparker!

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Vill du ta del av solens energi och vara med i omställningen till ett hållbart energisystem? Nu bygger vi Sveriges största solcellspark på 5,5 MW i Säve och fler är på gång!

En del av solcellsparken i Säve kommer att bli andelsägd så ni som inte har ett eget tak att sätta solceller på men ändå vill bidra till den förnybara omställningen kan köpa eller hyra en del av parken. De närmaste åren kommer vi färdigställa fler parker där vi gärna samarbetar med företagare som värdesätter hållbarhet och vill vara en del av satsningen på solenergi.  

Beslut

Maj 2018

Göteborg Energi beslutar att bygga solcellsparker som delvis ska kunna ägas/hyras av Göteborgarna.
Säve 2018

Hösten 2018

Byggnation och drift av solcellsparken i Säve, erbjudande om andelsägande.
Gårdsten

Byggnation Gårdsten

Byggnation och drift av solcellspark i Gårdsten
2020

2020

Vi färdigställer solcellsparker och producerar tillsammans totalt 10 GW varje år.

Ola Serneke om samarbetet med Göteborg Energi

Fakta om satsningen på solcellsparker 

  • Bolagets ledning och styrelse har fattat ett inriktningsbeslut att fram till 2020 bygga solcellparker om totalt 10 megawatt, vilket ger göteborgarna cirka 10 GWh förnybar el från solen
  • I ett första steg byggs en solcellspark om 5,5 MW i Säve (strax norr om, flygfältet) och en park om 1 MW i Gårdsten
  • Marken i Säve arrenderas av Sereneke och i Gårdsten uppförs parken i anslutning till vindkraftverket på kommunal mark. Parken i Säve beräknas stå klar under hösten 2018
  • En del av parken i Säve kommer att avsättas för någon typ av andelsägande
  • Säveparken byggs på ett 11 hektar stort område, vilket motsvarar lite mindre än 16 fotbollsplaner och parken i Gårdsten blir cirka 1,6 hektar vilken motsvarar 2 fotbollsplaner. Solcellselen som produceras kommer att räcka till hushållselen (5 000 kWh) för 1100 villor under ett år.

Några vanliga frågor om solenergi

När solljuset skiner på solcellen skapas en elektrisk spänning som vi kan använda. Det skapas likström och den måste däremot först göras om till växelström för att passa in i vårt elnät. En solcell består främst av ett par lager av kisel (som är ett av jordens mest vanliga material), ett skyddande lager av härdat glas och en aluminiumram.

En molnfri sommardag producerar de som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. (Solceller omvandlar cirka 10-15 % av solinstrålningen till elektricitet.)

Solceller är en bra ersättare för fossila bränslen. Solcellernas främsta miljöpåverkan kommer från energin som går åt när de tillverkas. Användes fossil energi vid tillverkningen så ger det mer koldioxidutsläpp. Därefter genererar de 4-12 gånger så mycket energi under sin livstid. Det tar mellan 12-18 månader innan produktionen av solenergi motsvarar tillverkningen av solcellerna.

En solcellspanel består av ett antal sammankopplade solceller. En panel är vanligtvis 1x1,5 meter.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down