GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Skaffa solceller?

Är du och ditt företag intresserade av att producera din egen solel? Låt oss hjälpa er. Vi gör en förstudie av fastigheten eller fastigheterna och ger dig ett överskådligt underlag som hjälper dig på vägen mot solel.

Så här går förstudien till

  • Vi besöker er fastighet och undersöker förutsättningar för elproduktion och montage av solcellspaneler. Vi kan dock inte göra lastberäkningar för takkonstruktionen.
  • Vi ger förslag på lämplig storlek för solcellsanläggningen utifrån befintligt belastningsmönster och tillgängliga ytor för fastigheten.
  • När vi sett över vilken storlek på anläggningen som passar er räknar vi ut hur mycket anläggningen kan producera och ger ett uppskattat värde för elen ni kan producera. Ni får även en kostnadsuppskattning för en nyckelfärdig anläggning. Det ger er möjlighet att bedöma lönsamheten för investeringen.
  • Förstudien får ni i en skriftlig rapport.

Är du intresserad av en förstudie för att få en överblick av era förutsättningar och möjligheter? Låt oss kontakta dig!

 

Kontakta mig

Gör en egen första uppskattning

  • Se efter vilka skuggfria takytor ni har åt söderhållet. Optimalt väderstreck är rakt söderut med en takvinkel på 40-45 grader. Vid sämre förutsättningar, t ex 20 graders lutning och taket riktat åt sydost eller sydväst, så tappar ni ändå inte mer än 10% av energiproduktionen.
  • Har ni ett platt tak bör stativ användas för att regnet ska kunna hålla panelerna rena och för att panelerna ska ge ett bättre utbyte.
  • Har ni ett som är tak äldre än 25 år kanske ni behöver lägga om ert tak. Du kan då göra det i samband med solcellsinstallationen. Bärigheten hos taket brukar inte vara några problem men ska kollas upp av solcellsleverantören.
  • Bor du i Göteborg kan du se ditt taks potential med hjälp av vår solkarta.

 

 

Anders Ejdefjord, Jernhusen om solceller

Vill du komma igång med solel?

Låt en av våra säljare kontakta dig för att hitta rätt lösning för just dig.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up