GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Sälja solel

Ni som producerar solenergi kommer med största sannolikhet under perioder att producera mer el än ni gör av med. Vi köper gärna överskottet av er! 

Hos oss finns två olika rörliga priserbjudanden när ni säljer överskottselen. Vilket pris som gäller beror på om ni överlåter ursprungsgarantierna till oss eller inte.

Ersättningar och avgifter från ditt elnätsbolag. 

Som elproducent har du även olika ersättningar och avgifter från ditt elnätsbolag. Har du Göteborg Energi Nät AB som elnätsleverantör kan du läsa mer om dessa här nedan.

Vi hjälper er!

Vill ni komma igång med solceller och sälja ert överskott? Kontakta oss så hjälper vi er.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier finns för att garantera ursprunget på elen. Garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Läs mer om ursprungsgarantier hos Energimyndligheten. 

Elcertifikat & kvotplikt

De elproducenter som producerar förnybar elproduktion så som vindkraft och vattenkraft blir tilldelade elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av något som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag varierar från år till år.
 
Genom kvotplikten skapas en efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen stimuleras producenterna att investera i ytterligare förnybar elproduktion. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus