GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Full fart framåt för solenergin

Sverige har såsom övriga världen, de senaste åren haft ett stort prisfall på solcellspaneler i takt med att efterfrågan ökat. 

Samtidigt som antalet traditionella solelsproducenter stadigt ökar så undersöks nya sätt att utvinna energi från solen på flera håll i världen. Rebecca Palmgren är produktspecialist på Göteborg Energi och jobbar med solenergi.

– Jag ser två tydliga tendenser framåt just nu. Den första är att solceller börjar bli allt mer effektiva. Bara under senaste åren har man i studier lyckats höja solcellernas verkningsgrad med uppåt 50 procent*. Det innebär att vi i framtiden kan uppnå samma elproduktion men med kanske hälften så många solceller som tidigare.

Den andra spännande tendensen är att solceller integreras och ersätter gamla material på nya sätt. Du kan nu välja fönster, takpannor och balkongräcken som fyller samma funktion som tidigare, men som också generar el, säger Rebecca.

*Verkningsgrad: hur stor del av solenergin som träffar solcellspanelen som kan omvandlas till el. Av solens 100% solstrålning kan idag runt 15% omvandlas till el. Det senaste året har man lyckats höja den faktiska verkningsgraden i solcellspaneler i laboratorier till runt 27%.

Solceller

Vi har gjort nedslag hos ett antal spännande solcellsaktörer som på olika sätt aktivt deltar i utvecklingen av morgondagens solenergilösningar.

Takpannor som är solceller: Solcellspanelerna är så integrerade i takpannorna att de inte syns med blotta ögat. De består av härdat glas och omvandlar solljus till el som kan användas direkt i huset eller lagras i ett batteri som förser byggnaden med el på kvällen.
Elproducerande balkongräcken och fasadskivor: Kreativiteten är stor när det kommer till solcellslösningar som ersätter andra byggnadsmaterial. Tegel, plåt, puts, fasadskivor, balkongräcken och fönster som tar vara på solens strålar och transparenta tunnfilmssolceller för glasfasader är några exempel.
Solfilm på laptops och läsplattor: Tunnfilmssolceller kan sättas på exempelvis laptops och läsplattor som laddas upp utan laddsladd. Solcellsfilmerna är så effektiva att de även kan ladda i inomhusmiljö, till exempel i fönsterkarmar.

Epishine – har utvecklat tunnfilmssolceller av helt organiska material som kan återvinnas och tillverkas med lågt klimatavtryck. Epishine var en av Göteborg Energis stipendiater 2016 i Tänk:Om fonden (dåvarande Miljöfonden). I år tog företaget, för andra året i rad, plats bland Sveriges 33 mest lovande teknikföretag.
På flera håll i världen, bland annat vid University of Florida, University of Tokyo och Jinan University i Kina, utvecklar forskare supertunna solceller som kan vävas in i kläder och både generera energi och lagra energi i kläderna, för uppladdning av exempelvis telefoner.

Vill du veta mer om solceller?

Är du intresserad av solel och vill veta mer hur ert företag kan producera er egen solel?

Visste du att…

Vi just nu bygger Sveriges största solcellspark norr om Säves flygfält? Solcellsparken byggs tillsammans med Serneke på ett 11 hektar stort område och kommer att kunna producera hushållsel för 1100 villor årligen. Läs  mer om solcellsparken.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus