GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Upptäck solenergi

Ett strålande val för miljön.

Vill du bli kontaktad av oss?

Kontakta mig

Solenergi helt enkelt!

Vart vänder jag mig? Vad ska jag tänka på? Hur lång tid tar det?

Investeringsstöd & bygglov

Investeringsstöd & bygglov

Kom ihåg att ansöka om statligt investeringsstöd i god tid. Du har möjlighet att få upp till 30% i bidrag på totala beloppet med material och installation. Kolla även upp vad som gäller för bygglov i din kommun.
Förutsättningar & konsumtion

Förutsättningar & konsumtion

Använd vår solkarta för att få koll på just era förutsättningar för solceller. För de flesta företag eller föreningar är det idag mest lönsamt att själv använda elen som anläggningen ger och på så sätt minska kostnaderna för inköpt el.
Kalkyl & offert

Kalkyl & offert

Solpanelerna har ett standardmått på 1 x 1,65m. Genom att mäta taket kan ni räkna ut hur många paneler som ryms. Därefter kontaktar ni en leverantör för en skiss på lösning med kostnadsuppskattning för just er fastighet.
Jämför offerter

Jämför offerter

Fråga minst två seriösa leverantörer om bindande offert. Granska och jämför avtalen noga innan ni väljer leverantör.

Vi guidar dig på vägen

Vi på Göteborg Energi vill gärna guida dig som funderar på solenergi. I dagsläget säljer vi inga produkter för solelproduktion, så som exempelvis solpaneler. Vad vi däremot gör är att vi kan informera om dina möjligheter till att skaffa solel och hjälpa dig på vägen dit. Du kan också sälja ditt överskott av solenergi eller spillvärme till oss.

Första steget mot solenergi

Om du bestämt dig för att ditt företag vill satsa på solenergi vill vi först och främst säga grattis! Du gör en investering för både ditt företag och för framtiden. Som oberoende partner kan vi också ge dig värdefulla tips på vad du bör tänka på.
 

Solcellerna är ett självspelande piano

Heidar Hilmarsson, solproducent

Några vanliga frågor om solenergi

Installationen behöver göras av en behörig elektriker.

Kom igång med solenergi

Nej. Du får betalt för den elen du säljer i pengar. Pengarna kvittas mot summan du köper el för, ifrån oss.

Det finns goda förutsättningar för solceller i Göteborg. Det är lika soligt här som i centrala Europa.

Förväntad livslängd är 30 år eller längre. Leverantörerna ger idag en 25-årig effektgaranti.

Solceller är i princip underhållsfria då det inte finns några rörliga delar men kan behöva spolas av om de blir smutsiga. Men i Sverige regnar det en hel del så det brukar göra susen

Från och med 1 augusti 2018 slopas kravet på bygglov över hela Sverige. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna måste då följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen. Även i fortsättning kommer bygglov att krävas för byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Så dubbelkolla med din kommun vad som gäller hos dig!

Då kan ni sälja överskottet till oss och få betalt.

Du kan få investeringsstöd. Investeringsstödet söks hos Länsstyrelsen och de flesta installatörer hjälper dig med detta.
Utöver investeringsstödet finns också ett ekonomiskt stöd i form av elcertifikat i Sverige. Alla som producerar förnybar el kan bli tilldelad elcertifikat som sedan kan säljas till t.ex. oss. Ersättningen är marknadsbaserad och priset ligger idag på ca 20 öre/kWh.
Om man har en mindre anläggning kan man eventuellt även få skattereduktion på 60 öre/kWh på den el som man säljer ut till elnätet. Detta gäller om ni har en säkring på max 100 A och upp till 30 000 kWh per år och ni behöver även köpa motsvarande mängd el från sin elleverantör.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down