GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ett strålande val för miljön

Solenergi helt enkelt!

Vart vänder jag mig? Vad ska jag tänka på? Hur lång tid tar det?

Investeringsstöd & bygglov
Investeringsstöd & bygglov
Glöm inte att kolla upp vad som gäller för bygglov i din kommun. Möjligheten att ansöka om investeringsstöd försvann 7 juli 2020. Istället har regeringen lagt ett förslag om skatteavdrag som ska introduceras 2021.
Förutsättningar & konsumtion
Förutsättningar & konsumtion
Använd vår solkarta för att få koll på just era förutsättningar för solceller. För de flesta företag eller föreningar är det idag mest lönsamt att själv använda elen som anläggningen ger och på så sätt minska kostnaderna för inköpt el.
Kalkyl & offert
Kalkyl & offert
Solpanelerna har ett standardmått på 1 x 1,65m. Genom att mäta taket kan ni räkna ut hur många paneler som ryms. Därefter kontaktar ni en leverantör för en skiss på lösning med kostnadsuppskattning för just er fastighet.
Jämför offerter
Jämför offerter
Fråga minst två seriösa leverantörer om bindande offert. Granska och jämför avtalen noga innan ni väljer leverantör.

Är solceller något för oss?

Gör vårt soltest och ta reda på om solceller passar för ert företag.

Solceller är något för er!

Förmodligen har ert företag/er förening bra förutsättningar för att installera solceller och bli nöjda med vad ni får ut av er investering. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Solceller kan vara något för er!

Det finns många anledningar till att skaffa solceller. Och många omständigheter som gör att det ibland är skönt att prata med någon som kan. Kontakta oss gärna så hjälps vi åt att komma fram till en bra lösning för er.

Solceller på taket är kanske inte för er.

Solceller på ert eget tak kanske inte passar men det finns fler sätt att göra miljöinvesteringar som är lönsamma. Vi kan hjälpa er att köpa vindkraftsandelar eller hyra solceller i vår solcellspark.

Första steget mot solenergi

Om du bestämt dig för att ditt företag vill satsa på solenergi vill vi först och främst säga grattis! Du gör en investering för både ditt företag och för framtiden. Som oberoende partner kan vi också ge dig värdefulla tips på vad du bör tänka på. 

Är solceller i Göteborg galenskap?

Kan solenergi verkligen vara något för regniga västkusten?
Tre nya sätt att fånga solenergi

Tre nya sätt att fånga solenergi

Vi behöver hitta nya sätt att samla energi. Läs om tre innovationer för att fånga solens strålar.

Solcellerna är ett självspelande piano

Heidar Hilmarsson, solproducent

Har ni rätt förutsättningar för att producera solel?

Hur ska du kunna veta om din byggnad lämpar sig för att producera solel och om det är en bra investering?

Några vanliga frågor om solenergi

Installationen behöver göras av en behörig elektriker.

Kom igång med solenergi

Nej. Du får betalt för den elen du säljer i pengar. Pengarna kvittas mot summan du köper el för, ifrån oss.

Det finns goda förutsättningar för solceller i Göteborg. Det är lika soligt här som i centrala Europa.

Förväntad livslängd är 30 år eller längre. Leverantörerna ger idag en 25-årig effektgaranti.

Solceller är i princip underhållsfria då det inte finns några rörliga delar, men kan behöva spolas av om de blir smutsiga. Eftersom det regnar en hel del i Sverige brukar det räcka.

Från och med 1 augusti 2018 slopas kravet på bygglov över hela Sverige. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna måste då följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen. Även i fortsättning kommer bygglov att krävas för byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Så dubbelkolla med din kommun vad som gäller hos dig!

Då kan ni sälja överskottet till oss och få betalt.

Mer information om överskottsel

Investeringsbidraget upphörde 7 juli 2020 och i dagsläget finns ingen information om att det kommer något nytt bidrag för företag. Mer information om förändringen hittar du längst ner.

Det finns ett ekonomiskt stöd i form av elcertifikat i Sverige. Alla som producerar förnybar el kan bli tilldelade elcertifikat som sedan kan säljas till t.ex. oss. Ersättningen är marknadsbaserad och priset ligger i dag på rekordlåga nivåer.

Om man har en mindre anläggning kan man eventuellt även få skattereduktion på 60 öre/kWh på den el som man säljer ut till elnätet. Detta gäller om ni har en säkring på max 100 A och upp till 30 000 kWh per år och ni behöver även köpa motsvarande mängd el från er elleverantör.

Förändringar för investeringsbidrag

Våra säljare

Tillsammans hittar vi, utifrån era behov och önskemål, rätt lösning för er.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plusicon-play