GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vad kostar det?

Prisbilden för en laddstation skiljer sig åt beroende på om du tillhör en bostadsrättsförening eller ett företag. Tänk också på att laddmöjligheter kan göra fastigheten mer attraktiv. 

Vad blir kostnaden?

Kostnadsfördelning är en viktig fråga när bostadsrättsföreningar ska välja en laddlösning för boende med elbil. Ett första steg kan vara att ta upp frågan om att installera laddplatser i styrelsen. Ta reda på hur stort intresset är och bestäm därefter vilken tjänstelösning som passar er. Vi finns till hands för frågor som kan dyka upp.

Kostnad för elförbrukning?

Elförbrukningen kan redovisas per laddare och laddarna kan låsas till föreningens registrerade användare. Det ger en rättvis kostnad för de boende.

Vi har sett prisökningar på lägenheterna till följd av att vi har installerat laddplatser.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus