GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vad kostar det?

Prisbilden för en laddplats skiljer sig åt beroende på om du tillhör en bostadsrättsförening eller ett företag. Tänk också på att laddmöjligheter kan göra fastigheten mer attraktiv precis som din arbetsplats. Samtliga laddare kan redovisa sin elförbrukning separat så att ni enkelt kan fördela kostnaderna efter era önskemål. 

Laddkalkylator

Vad skulle det kosta er att installera laddstolpar? Svara på några frågor så ger vår laddkalkylator en uppskattning av kostnaderna. Observera att detta inte är en skarp offert utan mer en fingervisning. Det finns även bidrag att söka för installation av laddare vilket kan göra din kalkyl bättre än vad vi visar.

Kalkylen kan du sedan spara ned som en pdf. Om du väljer att göra en intresseanmälan kan du bifoga den som ett diskussionsunderlag.

Så ser resan från kalkyl till monterade laddare ut

Steg 1
Priskalkyl
För att ge en snabb uppskattning av investeringskostnaderna har vi förenklat bland alla val ni kan göra. T.ex har vi under Anslutningskostnad räknat på schakt i asfalt vilket är dyrare än i gräsyta. Du får även en sammanställning i pdf-format som ni kan ha som preliminärt underlag vid diskussion.
Steg 2
Intresseanmälan
Hör av dig till oss via vår intresseanmälan. Du kan bifoga din kalkyl så har vi en utgångspunkt för vårt samtal.
Steg 3
Platsbesök
och offert
Vi kommer ut och ser vilka förhållanden som gäller vid en byggnation. Vi tittar bland annat på hur kablage kan fästas på väggar och i tak eller vilka markförhållanden som råder om det är utomhus. Vi kan även se er tidigare förbrukning i fastigheten och uppskatta vilken kapacitet ni har i er elcentral. Efter besöket kan vi leverera en offert.
Steg 4
Teckna avtal
Innan vi tecknar avtal diskuterar vi ert behov av laddtjänster, t.ex betallösning, statistik, drift och underhåll, eller om ni vill sköta anläggningen själva. Vi har ett antal olika lösningar som passar olika kunder.
Steg 5
Installation
Våra upphandlade entreprenörer installerar nu utrustningen till er och utför egenkontroller och slutbesiktning. Ni får relevant dokumentation om er installation och uppkoppling.
Steg 6
Laddtjänst
Som vi nämnt tidigare kan det behövas vissa tjänster för att laddarna ska fungera som ni önskar. Dessa kopplas på i anslutning till installationen och går att justera i efterhand. Se vårt urval av tjänster från första kalkylen som ni fick i steg 1. Prata gärna med vår säljare om vad ni behöver och hur detta fungerar i praktiken.

Antal ladduttag: st

st
---

Avstånd till anslutning i elcentral: m

m
---

Ladduttag kr
Avstånd till elcentral kr
Startkostnad kr
Totalkostnad installation exkl bidrag kr
Kostnad per ladduttag exkl bidrag kr

Tack! Din rapport har skapats.

Vi har sparat din kalkyl här:

Totalkostnad: kr
Antal ladduttag
Det finns laddare med enkla respektive dubbla uttag. Vi har räknat på en schablonkostnad per uttag oavsett typ av laddare. En mer detaljerad prisuppgift kan ni få vid ett platsbesök.
Avstånd till anslutning i elcentral
Denna kostnad är svår att uppskatta utan platsbesök. Vi undersöker er elcentral och ser om det finns ledig kapacitet för installationen. Utomhus har vi räknat på schakt i asfalt som är dyrare än i gräsyta.
Startkostnad
I startkostnaden ingår de arbeten som sker i elcentralen och en del gemensam utrustning för sådant som kommunikation och säkringsskåp. Dessutom inkluderas utgifter för etablering för hela entreprenaden samt administrativ uppstart av projekt med avstämningar, möten och överlämningar till er. Startavgiften är densamma oavsett antal laddstolpar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har sett prisökningar på lägenheterna till följd av att vi har installerat laddplatser.

Brf Svanen, Haga
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up