GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Hur laddar vi för framtiden?

Webinar 4 februari kl. 9-10

Så blir vi #hållbaraihop

Vill ditt företag kunna erbjuda elbilsladdning till boende och anställda? Funderar du och dina kollegor på hur ni ska gå tillväga och vad in ska tänka på? Dessa frågor och mycket mer tar vi upp på vårt webinar där du får chansen att lyssna till kollegor i branschen och experter på området. Se program nedan.

Talare

Program

Vår hållbarhetschef öppnar webinaret.

Mathias har över 20 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och har arbetat med en rad olika typer av fastighetsprojekt. Han är bland annat ansvarig för Aspelin Ramms Fastigheters del av utbyggnaden av stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal och här har infrastruktur för kommunikation varit en viktig del i stadsdelsplaneringen. Efterfrågan på möjligheten för att ladda sin el- eller hybridbil har sakta vuxit i takt med att fler och fler väljer el-fordon.

Göteborgs Stads Parkering AB jobbar med en långsiktig plan om att verka för ökat hållbart resande. Som ett led i det arbetet utökar man tillsammans med Göteborg Energi stadens laddplatser från 500 stycken till det dubbla under vintern 2020/2021.
 
Fredrik har flera års erfarenhet av att projektleda och skapa företagslösningar inom elbilsladdning på Göteborg Energi. Fredrik har också ansvarat för bussladdning inom Electricity. Tillsammans med Parkering Göteborg framtids säkrar Göteborg Energi göteborgarnas laddbehov. 

Eric Zinn leder ett samtal runt webinarets tema med de tre talarna. 

 

Planera energiförbrukning för mindre utsläpp

#hållbaraihop

Klimatet förändras, det måste vi också göra

Som göteborgarnas energibolag har vi ett viktigt ansvar för hur Göteborg kan utvecklas till en mer hållbar stad och hur vi gemensamt kan minska vår klimatpåverkan. Detta webinar speglar vår informationskampanj #hållbaraihop där vi listar 70 konkreta saker vi gör för att skapa en mer hållbar framtid för våra barn och barnbarn.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down