GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Smart Heat

​För två år sedan inledde vi ett unikt pilotprojekt tillsammans med en av stadens största bostadsrättsföreningar, Brf Backadalen. 

Värmelösningen, som heter Smart Heat, har tagits fram tillsammans med brf Backadalen och Energiförbättring Väst och innebär att vi får utnyttja kundens befintliga borrhållslager för att lagra överskottsvärme från sommaren till vintern, vilket i sin tur minskar behovet av fossila bränslen. Av Brf Backadalens 971 lägenheter som ska ingå i projektet drivs nu cirka 800 enligt den framtagna energilösningen och de resterande är på väg att anslutas.

–Det här var en spännande chans för oss att minska vårt klimatavtryck och effektivisera vår värmeförbrukning, säger Bo Fahlberg från bostadsrättsföreningen som varit drivande i projektet.

För kundens del innebär avtalet att de betalar ett fast pris för 22 grader i inomhustemperatur. Temperaturen hålls jämn med hjälp av rumsgivare. Tappvarmvattnet produceras med fjärrvärme vilket minskar risken för Legionella och ger en skonsam drift för värmepumparna.

– Tillsammans med bostadsrättsföreningen Backadalen har vi skapat en lösning som kombinerar det bästa av fjärrvärmen och bergvärmepumpar. Genom att vi kan använda kundens bergvärmepumpar för att komplettera fjärrvärmen vid uppvärmningen av fastigheterna innebär det att den värmekälla som ger lägst uppvärmningskostnad varje timme är den som väljs, säger Petter Hansson, produktspecialist på Göteborg Energi. 

Om utvärderingen av projektet visar sig framgångsrikt kan denna typ av kombinationslösning mycket väl bli en kommersiell produkt i framtiden.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus