GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Så kan ni sänka er returtemperatur

Vad är egentligen returtemperatur? Varför betalar man för den? Och kan man själv påverka priset? Johanna Baltgren, produktspecialist Fjärrvärme, på Göteborg Energi förklarar.

 

Vad kostar fjärrvärme?

– Priset på fjärrvärme består av tre delar: energi, effekt och returtemperatur. Energin visar hur mycket värme ni totalt förbrukar under året. Effekten visar er högsta förbrukning då det är som allra kallast. För fastigheter med låga effektuttag behövs alltså inte lika mycket produktionskapacitet i systemet. Ett lågt effektuttag är alltså viktigt för att få en låg fjärrvärmekostnad. Den tredje delen av fjärrvärmepriset är alltså returtemperatur.

Vad är returtemperatur och hur påverkar den priset?

– Returtemperaturen är ett bra mått på effektiviteten i din fastighets värmesystem. Den visar hur pass väl fjärrvärmen vi skickar till din fastighet tillgodogörs. Ju lägre returtemperatur fastigheten lämnar ifrån sig desto effektivare värmesystem. Varje fastighets returtemperatur mäts sedan mot snittet i Göteborg. Är returtemperaturen lägre än snittet får ni pengar tillbaka medan om ni ligger över snittet får ni betala.

Det går att minska returtemperaturen i vissa fall, för att få ner kostnaderna

Johanna Baltgren, produktspecialist Fjärrvärme

Hur räknas priset för returtemperaturen ut?

– Din anläggnings returtemperatur jämförs alltså varje månad med medeltemperaturen för systemet. Ligger du över medel får du betala en avgift och ligger du under får du en rabatt. Hur stor rabatten blir beror på hur många grader lägre din returtemperatur är och hur mycket energi du har använt den aktuella månaden.

Kan jag själv påverka min returtemperatur?

– Om ni ser att anläggningen har hög returtemperatur kan ni boka en statuskontroll, då kommer en av våra tekniker ut och ser över er anläggning och kommer med förslag på åtgärder för just din fastighet. Här kommer några generella förslag på åtgärder som ofta kan hjälpa till att sänka returtemperaturen.

Tips på åtgärder som kan sänka returtemperaturen

  • Ange korrekta "bör - värden" i all reglerutrustning.
  • Gör en översyn och funktionskontroll av samtliga ventilations- och värmeinstallationer.
  • Justera inflöde och tryckfall i olika delar av värmesystemet (staminjustering).
  • Installera tryck-/behovsstyrda cirkulationspumpar.
  • Justera eller byt ut radiatortermostater.
  • Åtgärda rundgång/läckflöden i fördelningsventiler och shuntgrupper.
  • Titta särskilt på komponenter med höga temperaturkrav t.ex torkrum, värmeslussar och ridåvärmare.
  • Kontrollera att systemen för återcirkulation av värme är korrekt inkopplade.
  • Anpassa värmesystemet för lägre returtemperaturer vid reinvesteringar
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus