GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
fjärrvärme

Tekniska bestämmelser

Våra tekniska bestämmelser och anvisningar tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler. Anvisningarna följer huvudsakligen den handling som tagits fram av Svenska Fjärrvärmeföreningen. Anvisningarna har anpassats till de lokala förutsättningar som Göteborg Energi tillämpar. 

Dimensionerande temperatur och drifttemperatur

För att få en bättre uppfattning om vid vilka utomhustemperaturer (-16°C samt +5°C) brytpunkten för dimensionerande framledning (+100 respektive +65°C) sker i Göteborg Energis fjärrvärmenät.

Principlösningar för fjärrvärme 

Principlösningarna visar ägandeförhållandet i fjärrvärmecentralen. Här kan du se vilka delar som ägs och underhålls av kunden och vilka delar som ägs och underhålls av leverantören. 

 
Standard för fjärrvärmeledningar

Länken nedan innehåller de standardritningar som gäller i samband med projektering och byggnation av fjärrvärmeledningar.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus