GÖTEBORG ENERGI-EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Stena väljer fjärrvärme & fjärrkyla

Energieffektiva, trygga och miljöklassade bostäder med låg energianvändning, det står i fokus när Stena Fastigheter bygger 500 nya lägenheter i den helt nya stadsdelen Masthuggskajen. Hög driftsäkerhet och låg ljudalstring får Stena Fastigheter att välja fjärrvärme och fjärrkyla från Göteborg Energi.

Hur bygger man bäst en konstgjord halvö mitt i centrala Göteborg? Det håller Stena Fastigheter just nu på att undersöka. De kommande åren bygger de nämligen den nya stadsdelen Masthuggskajen tillsammans med Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Riksbyggen och Älvstranden Utveckling. Stena Fastigheter köper sedan länge fjärrvärme, fjärrkyla och el av Göteborg Energi och bygger enligt miljöklassningen Miljöbyggnad Silver. 

- Vi väljer fjärrvärme eller fjärrkyla när det är det bästa ekonomiska alternativet för oss sett till anslutning, drift och underhåll. Nyttan med fjärrvärme och fjärrkyla är hög driftsäkerhet och låg teknisk risk. Fjärrkyla har även fördelen att den har låg ljudalstring i förhållande till kylmaskiner, säger Agneta Kores, VD på Stena Fastigheter Göteborg.

En ny stadsdel växer fram 

Den nya stadsdelen kommer att sträcka sig mellan Järntorget och Stigbergsliden och från Första Långgatan ner till kajen norr om Järntorget. 2027 ska området ha förvandlats till en levande stadsdel med bostäder, kontor, butiker, restauranger, parker, gågator och en direktpassage över till Lindholmen i form av en linbana.

- På Masthuggskajen vill vi skapa trivsamma och trygga bostäder med låg energianvändning. Därför satsar vi på välisolerade byggnader och robusta ventilations- och uppvärmningssystem där värmen i frånluften återvinns. Vi har också kopplat upp alla våra fastighetssystem för att kunna övervaka och styra dem från distans. På så sätt hinner vi upptäcka och ofta även åtgärda fel som uppstår innan hyresgästen hinner märka något, säger Agneta.

Stena Fastigheter är en av Sveriges största privatägda fastighetsbolag med huvudkontor i Göteborg. Fram till 2021 ska de bygga över 2 000 nya bostäder, dels helt nya områden, men också genom förtätning av befintliga, bland annat i Askim, Kallebäck, Högsbohöjd och Tynnered. 

- Vi bidrar till en hållbar stadsutveckling genom att bygga en bra mix av hållbara bostäder. Att vara energieffektiva är en viktig del i detta arbete. Vi väljer lösningar som passar in i en helhet och i många fall passar Göteborg Energis fjärrvärme och fjärrkyla in i denna helhet, säger Agneta.

STENA FASTIGHETER

  • Har: 22 800 hyresrätter (varav 8 000 i Göteborg) och cirka 515 000 kvm kommersiell lokalyta (varav 202 500 kvm i Göteborg).
  • Köper: Fjärrvärme, fjärrkyla och el av Göteborg Energi.
  • Bygger: Fem nya kvarter, varav två tillsammans med Riksbyggen, i den kommande stadsdelen Masthuggskajen. Byggstart 2017. Planerar också för cirka 1500 nya bostäder i befintliga bostadsområden, med planerad byggstart under 2017 och 2018.

Vill du bli kontaktad av oss?

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus