GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Smart Heat

​Inom pilotprojektet Smart Heat ska Göteborg Energi leverera en ny, unik värmelösning till brf Backadalen som är en av Göteborgs största bostadsrättsföreningar. Värmelösningen, som har tagits fram tillsammans med brf Backadalen, innebär att vi får utnyttja kundens befintliga borrhållslager för att lagra överskottsvärme från sommaren till vintern vilket minskar behovet av fossila bränslen. 

Göteborg Energi får även möjlighet att använda bergvärmepumparna för att komplettera fjärrvärmen för uppvärmning av kundens fastigheter. I praktiken innebär det att den värmekälla som ger lägst uppvärmningskostnad varje timme skall användas. En optimering och styrning som vi sköter via vårt ekonomiska kontrollrum. På detta sätt har vi skapat en lösning som kombinerar det bästa av fjärrvärmen och bergvärmepumpar. 

För kundens del innebär avtalet att de betalar ett fast pris för 22 grader i inomhustemperatur. Temperaturen hålls jämn med hjälp av rumsgivare. Tappvarmvattnet produceras med fjärrvärme vilket minskar risken för Legionella och ger en skonsam drift för värmepumparna.

Smart Heat är ett spännande pilotprojekt och om utvärderingen av projektet visar sig framgångsrikt kan denna typ av kombinationslösning mycket väl bli en kommersiell produkt i framtiden.

Avtal skrevs med brf Backadalen i juli 2017 och projektet avslutas under 2019.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus