Peab väljer fjärrvärme

Peab är mitt uppe i arbetet med att bygga den nya stadsdelen Partille Port. Det självklara uppvärmningsalternativet stavas fjärrvärme.

Vid årsskiftet 2018/2019 är det dags för inflyttning i de första lägenheterna i Partille Port, som ska bli Partilles nya hjärta. Ett drygt år tidigare var några av utmaningarna att få taket på plats på ena långsidan samt att torka ut de senaste betonggjutningarna. Det senare görs med så kallad byggvärme, en sorts tillfällig fjärrvärme.

–Det är en bra metod för att betongarbetena ska hålla högsta möjliga kvalitet, säger Martin Cagner, projektchef på Peab, som bygger stora delar av Partille Port.

"Det är ett energislag som fungerar problemfritt."

Utöver cirka åttahundra nya bostäder och redan färdigbyggda Partille Arena ska den nya stadsdelen innehålla även butiker och, restauranger och kaféer. Bottenplanet på det första kvarteret kommer att domineras av en stor Coopbutik och ovanpå byggs 212 bostadsrätter samt ett äldreboende med 54 lägenheter. Området gränsar till Gamla Kronvägen, som nyligen fick ett lyft i form av nya fjärrvärme- och VA-ledningar. Partille Arena är ansluten till Göteborg Energis fjärrvärmenät och marken på arenatorget kommer att värmas med fjärrvärme.

–Vi har utrett olika energislag och kommit fram till att fjärrvärme är det mest gångbara och hållbara i Partille Port, säger Martin Cagner. Ledningarna finns redan på plats och det är enkelt att koppla in sig på nätet. Vi använder fjärrvärme som uppvärmning i merparten av våra bostadsområden och som sagt även som byggvärme på byggarbetsplatserna. Det är ett energislag som fungerar problemfritt. 

Att Partille Port ligger mittemellan motorvägen och järnvägen innebär utmaningar när det ska skapas en trivsam miljö.

Närhet till grönska är en viktig del i utformningen av området, säger Martin Cagner. Alla kvarter kommer att ha stora gröna innergårdar med gemensamma ytor. Det kommer att finnas plats för lekplatser men också växthus och pallkragar där de boende kan odla grönsaker tillsammans. Innergårdarna ska vara tillgängliga året runt och för att det inte ska behövas skottas snö med stora maskiner anlägger vi markvärme. Även där använder vi oss av fjärrvärme.

PEAB

  • Bygg- och anläggningsföretag med drygt 14 000 anställda och kontor i Sverige, Norge och Finland.
  • Bygger stora delar av nya stadsdelen Partille Port. Första spadtaget togs i juni 2016 och vid årsskiftet 2018/2019 kommer delar av det första kvarteret att stå klart för inflyttning.
  • Köper fjärrvärme, fjärrkyla vid behov samt elnät av Göteborg Energi.
  • Använder fjärrvärme från Göteborg Energi till uppvärmning av bostäder och kommersiella lokaler, till byggvärme (för uppvärmning, avfuktning och torkning av byggarbetsplatser) och till markvärme (för uppvärmning av innergårdar).

 

Relationen till Göteborg Energi

”Det är toppen att ha en och samma kontaktperson på Göteborg Energi som sköter allt som har med Peab att göra. Har jag en fråga får jag svar direkt och det gör arbetsprocessen mycket smidigare.”
(Martin Cagner, projektchef Peab)

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus