GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrvärmepriser

Fjärrvärmepriset består av tre delar: energiförbrukning, effekt och effektivitet. Nedan ser du hur priset för fjärrvärme för 2018 kommer att beräknas. Samtliga priser är exklusive moms. Priser för 2019 hittar du här.

Priser för Göteborg Energi och Ale Fjärrvärme

 

Energiförbrukning (ca 70%) - läs mer

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

 519 kr/MWh

 Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

 357 kr/MWh

 April , oktober, november

 Sommar

 99 kr/MWh

 Maj, juni, juli, augusti, september

Fastighetsägaren äger fjärrvärmecentral inkl. reglerutrustning

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

 506 kr/MWh

 Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

 344 kr/MWh

 April , oktober, november

 Sommar

 86 kr/MWh

 Maj, juni, juli, augusti, september

 

Effekt (ca 30%) - läs mer

Prisgrundande medeleffekt (P3dygn)

Pris fast del (C1) 

Pris rörlig del (C2)

 0-50 kW

0 kr

 875kr/kW

 51-100 kW

8 550kr

704 kr/kW

 101-250 kW

11 888 kr

 671 kr/kW

 251-500 kW

19 982kr

 638kr/kW

01-1 000 kW

83 723 kr

 511 kr/kW

 1 001-2 500 kW 

116 099 kr

 479 kr/kW

> 2 500 

194 510 kr

 447 kr/kW

 

Effektivitet (ca +-5%) - läs mer

+- 5 kr/MWh för varje grad som skiljer upp eller ner på din returtemperatur i förhållande till medelreturtemperaturen i systemet. 

 

Ett prisexempel

Anta att din energiförbrukning för april var 25MWh, de tre högsta dygnsmedeleffekterna den senaste 12-månadersperioden var 82kW, 81kW respektive 77kW. Det ger en prisgrundande medeleffekt på 80kW, (82+81+77)/3=80. Anta även att din anläggnings returtemperatur var 32ºC och medelreturtemperaturen var 42ºC.

 

Det innebär:

  1. Energikostnad: 25 MWh x 357 kr = 8925 kr

  2. Effektkostnad: (8 550 kr + 80 kW x 704 kr/kW)=  64 870kr per år och per månad blir det 64 870 kr/365 dagar x 30 dagar = 5 332 kr

  3. Effektivitetskostnad: (32°C– 42°C = -10°C) x 5 kr x 25 MWh = -1 250 kr

Total fjärrvärmekostnad för april: 8 925 + 5 332 - 1 250 = 13007 kr

Priser för Partille Energi

 

Energiförbrukning (ca 70%) - läs mer

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

 526 kr/MWh

 Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

 362 kr/MWh

 April , oktober, november

 Sommar

 101 kr/MWh

 Maj, juni, juli, augusti, september

Fastighetsägaren äger fjärrvärmecentral inklusive reglerutrustning

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

 513 kr/MWh

 Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

 349 kr/MWh

 April , oktober, november

 Sommar

 88 kr/MWh

 Maj, juni, juli, augusti, september

 

Effekt (ca 30%) - läs mer

Prisgrundande medeleffekt (P3dygn)

Pris fast del (C1) 

Pris rörlig del (C2)

 0-50 kW

0 kr

 888 kr/kW

 51-100 kW

8 677 kr

714 kr/kW

 101-250 kW

12 066 kr

 681 kr/kW

 251-500 kW

20 281 kr

 648 kr/kW

 501-1 000 kW

84 972 kr

 518 kr/kW

 1 001-2 500 kW 

117 831 kr

 487 kr/kW

> 2 500 kW

197 413 kr

 454 kr/kW

 

Effektivitet (ca +-5%) - läs mer

+- 5 kr/MWh för varje grad som skiljer upp eller ner på din returtemperatur i förhållande till medelreturtemperaturen i systemet.

 

Ett prisexempel

 

Anta att din energiförbrukning för april var 25MWh, de tre högsta dygnsmedeleffekterna den senaste 12-månadersperioden var 82kW, 81kW respektive 77kW. Det ger en prisgrundande medeleffekt på 80kW, (82+81+77)/3=80. Anta även att din anläggnings returtemperatur var 32ºC och medelreturtemperaturen var 42ºC.

 

Det innebär:

 

  1. Energikostnad: 25 MWh x 362 kr = 9 050 kr

  2. Effektkostnad: (8 677 kr + 80 kW x 714 kr/kW)= 65 797 kr Jämfört per år och per månad blir det 65 797 kr/365 dagar x 30 dagar = 5 408 kr

  3. Effektivitetskostnad: (32°C– 42°C = -10°C) x 5 kr x 25 MWh = -1 250 kr

Total fjärrvärmekostnad för april: 9 050 + 5 408 - 1 250 = 13 208 kr

Prisförklaring

Energiförbrukning

Energiförbrukningen visar hur mycket värme du köper och din förbrukning bestämmer hur mycket värme vi behöver producera. 

Energidelen beräknas genom att din energiförbrukning multipliceras med energipriset. Energipriset är uppdelat på tre säsonger, se tabellen nedan. Under sommaren är tillgången på spillvärme hög och priset är då lägre, under vintern är det brist på spillvärme och priset är då högre.

Effekt

Effekten visar på vilket sätt du använder din värme, det vill säga hur jämnt ditt effektuttag är. Ditt effektuttag bestämmer vilken produktionsberedskap vi behöver hålla. Därför kostar ett jämnt uttag mindre medan ett ojämnt uttag kostar mer. 

Effektdelen baseras på medelvärdet av det uppmätta effektuttaget och beräknas genom att anläggningens medeleffekt (P3dygn) multipliceras med det rörliga effektpriset (C2). Till det adderas det fasta effektpriset (C1). 

Den prisgrundande medeleffekten utgörs av genomsnittet av de tre högsta dygnsmedelvärdena från den senaste rullande 12-månaders-perioden.

Effektivitet

Effektiviteten visar hur väl du tillgodogör dig den värme du får till ditt hus och påverkar hur mycket vatten vi behöver skicka runt, men också vilka värmekällor vi har möjlighet att använda. Ett mått på effektivitet är att mäta vilken returtemperatur som fjärrvärmeanläggningen lämnar ifrån sig. Ju lägre returtemperatur desto högre effektivitet. 

Din anläggnings returtemperatur jämförs varje månad med systemets medelreturtemperatur, och ger en rabatt eller avgift på fem kronor per förbrukad megawattimma och grad. Om du får en rabatt betyder det att din returtemperatur ligger under fjärrvärmesystemets medelreturtemperatur. Hur stor rabatten blir beror på hur mycket lägre din returtemperatur är än genomsnittet och hur mycket energi du har använt den aktuella månaden.

Jämför fjärrvärmekostnaden för olika fastigheter

Fastighet

kr/MWh

Årskostnad

Nils Holgersson

619 kr

119 467 kr

Större flerfamiljshus

576,976 kr

57 6976 kr

 

Nils Holgersson hus: Energi 193 MWh och max effekt 57 kW

Större flerfamiljshus: Energi 1 000 MWh och max effekt 295 kW

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up