GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Klimatkompenserad fjärrkyla

Med tillvalet Klimatkompenserad fjärrkyla stärker du din miljöprofil och gör en insats för miljön genom att minska ditt företags utsläpp av koldioxid.

Klimatkompensation innebär att vi kompenserar för ditt företags koldioxidutsläpp genom att säkerställa att motsvarande utsläppsminskning sker någon annanstans i världen. Alla utsläppsrätter är granskade och godkända av EU:s och FN:s regelverk.

Vi har valt att genomföra klimatkompensation genom att handla utsläppsrätter i två olika system:

  • EUA (European Union Emission Allowance) som handlas i EU:s utsläppshandelssystem
  • CER (Certified Emission Reductions) som är certifierade utsläppsminskningar från CDM* projekt i utvecklingsländer.

Dessa reduktionsenheter är godkända enligt FN:s och EU:s regelverk. Utsläppsrätterna makuleras årsvis genom att de bokas in på ett konto för makulering hos Energimyndigheten.

Priset för klimatkompenserad fjärrkyla är ett tillägg på ordinarie fjärrkylapris och är 0,5 kr/MWh för 2019. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus