GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Värme Drift

Vill du slippa sköta driften och underhållet av din fjärrvärmecentral och de tekniska installationer som rör din uppvärming så passar detta avtal dig. 

Utöver att förse dig med fjärrvärme tar vi ansvar för dina tekniska installationer i fastigheten och optimerar dina system. På så vis får du lägre kostnader för drift och underhåll samt en bra helhetsbild av din fastighetsdrift. Självklart finns vi till hands dygnet runt.

Detta ingår (utöver fjärrvärme)

 • Kontinuerlig övervakning och optimering via vår driftcentral
 • Energirapporten, ett webbaserat analysverktyg för uppföljning av din energianvändning.
 • Tillsyn och skötsel 2-4 gånger per år av dina tekniska installationer av värme, ventilation, kyla, el, vatten och avlopp.

Intresserad?

Fyll i vår intresseanmälan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom 3 arbetsdagar.

 

Ring oss på

031-62 62 62

Ange telefonnummer

Bli uppringd

Vi ringer gärna upp dig. Välj tid som passar dig bäst.

Tack

Vi ringer dig så snart som möjligt.

Tack

Vi ringer upp dig på den önskade tiden.

Chatta med oss

Ledig handläggare nu

Chatta med oss

Ingen ledig handläggare just nu
 • Tillgång till energidata via en teknisk utgång från fjärrvärmecentralen, så kallad M-bus.
 • Halvårsrapporter med energistatistik, budget för drift och underhåll, miljöbelastning samt förslag på underhållsåtgärder.
 • Årsrapport på utfört arbete, värmeanvändning, värmekostnader och förslag på förbättringar.
 • Intrimning av styr- och reglerutrustning.
 • Rapportering av eventuella avvikelser och fel.
 • Driftmöten 2 gånger per år.
 • Rådgivning avseende rotbidrag, miljöbidrag med mera.
 • Förebyggande underhåll.
 • Beredskap dygnet runt.

Tillval

Klimatkompoenserad fjärrvärme innebär att du kan minska ditt företags utsläpp av koldioxid ännu mer. Klimatkompensationen innebär att vi kompenserar för ditt företags koldioxidutsläpp genom att säkerställa att motsvarande utsläppsminskning sker någon annanstans i världen. Alla utsläppsrätter är granskade och godkända av EU:s och FN:s regelverk. 

Priset för Klimatkompenserad fjärrvärme är ett tillägg på ordinarie fjärrvärmepris med 4 kr/MWh för 2017. Priset revideras upp till tre gånger per år.

Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval är fjärrvärme som vi på Göteborg Energi producerar i enlighet med Svenska Naturskyddsföreningens gällande kriterier för att kvalificeras som Bra Miljöval. Pristillägget är 3,13 öre extra per kWh.

Övriga avtalspaket

Avtalet gav föreningen tid

"Genom att välja Energitjänstavtal Drift och underhåll vet vi att föreningen kommer att vara i gott skick och att vi blir så energieffektiva som möjligt"
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up