GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
miljövärden

Förnybar fjärrkyla

Med fjärrkyla minskar miljöpåverkan, och energianvändningen är minimal, jämfört med kylning med lokala kylanläggningar.

Fjärrkylan bygger på samma idé som fjärrvärmen – att det är bättre att låta en central, miljöanpassad anläggning göra jobbet, i stället för att ha många små kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat. Men när det gäller fjärrkyla är grundidén att det är kallt, i stället för varmt vatten som cirkulerar i ledningsnätet.

Miljövärden för fjärrkyla

Miljövärden för fjärrkyla redovisas enligt den metod som har tagits fram i Värmemarknadskommittén (Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme).

Fjärrkylans miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv: 

  • Hur effektivt energin används
  • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  • Hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrkylanät

Mera information om miljövärdering av fjärrkyla och överenskommelsen i Värmemarknadskommittén finns hos Energiföretagen Sverige.

Slutgiltiga miljövärden för fjärrkyla 2020

Visa ditt bidrag genom att miljöcertifiera din fastighet

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up