GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrkylapriser

Fjärrkylapriset består av tre delar: energiförbrukning, effekt och flöde. Nedan ser du fjärrkylapriserna för 2021. Samtliga priser är exklusive moms.

Se 2022 års fjärrkylapris

Fjärrkylapriser 2021

Energi *

Säsong

Energipris kr/MWh

Månader

Vinter

160

Januari, februari, mars, december

Vår & höst

260

April, oktober, november

Sommar

340

Maj, juni, juli, augusti, september

Effekt *

Uppmätt effekt (kW)

Fast pris kr/år

Rörligt pris kr/kW, år

0-100

15 500

780

101-250

37 200

563

251-500

67 950

440

501 - 1 000

90 950

394

1 001 - 2 000

140 950

344

Flöde *

Månad

Totalt flöde

jan-dec

0,6 kr /m3

Underhåll*

Månad

Fast pris

Jan-dec

650 kr / mån

 

Ett prisexempel

Anta att din energiförbrukning, som i exemplet ovan, för september var 56 MWh och uppmätt maxeffekt under den senaste tolvmånadersperioden var 319 kW. Anta även att din anläggnings totala flöde under september var 5 030 m3.

Det innebär:
Energikostnad: 56 MWh x 340 kr = 19 040 kr

Effektkostnad: (67 950 kr + 319 kW x 440 kr/kW) = 208 310 kr jämt fördelat över året och för september blir det 208 310 kr/365 dagar x 30 dagar = 17 121 kr.

Flödeskostnad: 0,6 x 5 030 = 3 018 kr
Total fjärrkylkostnad för september: 19 040 + 17 121 + 3 018 = 39 179 kr

Om Göteborg Energi äger fjärrkylacentralen tillkommer en kostnad på 650 kr/mån för att vi tar hand om fjärrkylacentralen.

 

 

Prisförklaring

Energiförbrukning (40 %)

Energiförbrukningen visar hur mycket kyla ni köper och er förbrukning bestämmer hur mycket kyla vi behöver producera. Energidelen beräknas genom att er energiförbrukning varje månad multipliceras med månadens energipris.

Effekt (50 %)

Effekten visar på vilket sätt ni använder er kyla, hur jämn er förbrukning är. Ert högsta effektuttag bestämmer hur många produktionsanläggningar och hur stora rör vi behöver ha i systemet. Därför är ett jämnt och lågt uttag av kyla billigare än ett spetsigt.

Effektkostnaden består av två delar, en fast och en rörlig. Båda bestäms av den timme med högst förbrukning under de senaste 12 månaderna. Denna timme benämns i prislistan uppmätt maxeffekt och varierar i fem effektintervall.

Årskostnaden för den fasta delen (kr/år) fås direkt för aktuellt effektintervall. Kostnaden för den rörliga delen beräknas genom att uppmätt maxeffekt multipliceras med det rörliga priset (kr/kW, år). 

Flöde (10 %)

Flödet visar hur väl ni tillgodogör er den kyla ni får till er fastighet och påverkar hur mycket vatten vi behöver skicka runt. Flödesdelen beräknas genom att det totala flödet under en månad multipliceras med flödespriset. 

Underhåll (då Göteborg Energi äger fjärrkylacentralen)

Om Göteborg Energi äger fjärrkylacentralen tillkommer en löpande månadskostnad. I detta fall tar vi hand om fjärrkylacentralen samt reinvesterar i en ny då det blir aktuellt.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up