värme

Tillsynsbesök

Ett enkelt sätt att snabbt få koll på vilket skick din fjärrvärmecentral är i och om du kan effektivisera dina värmeförbrukning.

Vi går igenom din fjärrvärmecentral och dess värme- och varmvattensystem inom fjärrvärmecentralen när det gäller funktion och energianvändning samt ser över om det finns behov av underhåll.

Därefter får du ett protokoll över status på din fjärrvärmecentral och förslag på eventuella åtgärder för att minska din värmekostnad och öka värmekomforten i fastigheten. Vi hjälper dig gärna med dessa eventeulla åtgärder och bokar då in ett separat tillfälle för detta.

Ett tillsynsbesök på upp till 3 timmar kostar 3 000 kronor inklusive restid och protokoll. Eventuellt tillkommande tid kostar 750 kr per timme. Prisuppgifter är exklusive moms.

Kontaktuppgifter

* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här: Integritetspolicy

BRF Galeasen

Bostadsrättsföreningen Galeasen i Linnéstaden minskade sina energikostnader med 17 458 kronor per månad.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus