tekniska installationer

Tillsynsbesök

Ett enkelt sätt att snabbt få koll på i vilket skick din fastighets tekniska installationer är i och om du kan effektivisera din energiförbrukning.

Vi går igenom din fastighets installationer för värme, varmvatten, ventilation, kyla, vatten, avlopp samt styr- och regleruttrustning.  Vi ser över deras funktioner, energianvändning och om det finns behov av underhåll.

Därefter får du ett protokoll över status på din fastighet och förslag på eventuella åtgärder för att minska din energikostnad och öka komforten i fastigheten. Vi hjälper dig gärna med dessa eventuella åtgärder och bokar då in ett separat tillfälle för detta.

Ett tillsynsbesök på upp till 4 timmar kostar 4 000 kronor inklusive restid och protokoll. Eventuellt tillkommande tid kostar 945 kr per timme. Prisuppgifterna är exklusive moms.

Kontaktuppgifter

* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här: Integritetspolicy

BRF Galeasen

Bostadsrättsföreningen Galeasen i Linnéstaden minskade sina energikostnader med 17 458 kronor per månad.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus