Förbrukningsdata

Du får timvärden för din förbrukningar av värme, kyla, el och vatten som du enkelt kan föra över till andra rapporterings- eller analyssystem som du arbetar i. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus