GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
olja

Läget på oljemarknaden

OPEC fortsätter att agera som stöd för marknadspriset via minskad produktion.OPEC fortsätter att agera som stöd för marknadspriset via minskad produktion.OPEC fortsätter att agera som stöd för marknadspriset via minskad produktion.

OPEC fortsätter att agera som stöd för marknadspriset via minskad produktion.OPEC fortsätter att agera som stöd för marknadspriset via minskad produktion.OPEC fortsätter att agera som stöd för marknadspriset via minskad produktion.OPEC fortsätter att agera som stöd för marknadspriset via minskad produktion.vOPEC fortsätter att agera som stöd för marknadspriset via minskad produktion.OPEC fortsätter att agera som stöd för marknadspriset via minskad produktion.vvOPEC fortsätter att agera som stöd för marknadspriset via minskad produktion.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus