GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kraft

Läget på energimarknaden

Kylslagen avslutning på vintern. Dränerat överskott i hydroplogin. Kylan har också försenat snösmältningen. Det innebär att vattnet i vattenmagasinen.

Kylslagen avslutning på vintern. Dränerat överskott i hydroplogin. Kylan har också försenat snösmältningen. Det innebär att vattnet i vattenmagasinen.Kylslagen avslutning på vintern. Dränerat överskott i hydroplogin. Kylan har också försenat snösmältningen. Det innebär att vattnet i vattenmagasinen.Kylslagen avslutning på vintern. Dränerat överskott i hydroplogin. Kylan har också försenat snösmältningen. Det innebär att vattnet i vattenmagasinen.

Kylslagen avslutning på vintern. Dränerat överskott i hydroplogin. Kylan har också försenat snösmältningen. Det innebär att vattnet i vattenmagasinen.

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus