GÖTEBORG ENERGI-EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kol

Läget på kolmarknaden

Lugn period den senaste månaden.Trots politiska utspel. Europa upplever just nu ett par grader mildare temperaturer.

Det har varit en lugnare period för kolmarknaden under den senaste månaden. Trots politiska utspel, speciellt från amerikanskt håll, om handelstullar på stål och aluminium riktat huvudsakligen mot Kina har priserna inte rörr sig nämnvärt. Det har varit en lugnare period för kolmarknaden under den senaste månaden. Trots politiska utspel, speciellt från amerikanskt håll, om handelstullar på stål och aluminium riktat huvudsakligen mot Kina har priserna inte rörr sig nämnvärt. Det har varit en lugnare period för kolmarknaden under den senaste månaden. Trots politiska utspel, speciellt från amerikanskt håll, om handelstullar på stål och aluminium riktat huvudsakligen mot Kina har priserna inte rör sig nämnvärt.

Tillbaka till Energimarknadsrapporten
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus