GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
gas

Läget på gasmarknaden

Mars månad utmanande marknaden med kyla och höga priser. Den tidiga varning som utlystes i Europa med risk för resursbrist fick marknaden att agera i panik.

Nu krävs större injektioner till lager som är lägre än vad vi sett på många år. Hela terminskurvan har därmed hoppat.  Nu krävs större injektioner till lager som är lägre än vad vi sett på många år. Hela terminskurvan har därmed hoppat. Nu krävs större injektioner till lager som är lägre än vad vi sett på många år. Hela terminskurvan har därmed hoppat. Nu krävs större injektioner till lager som är lägre än vad vi sett på många år. Hela terminskurvan har därmed hoppat. Nu krävs större injektioner till lager som är lägre än vad vi sett på många år. Hela terminskurvan har därmed hoppat. 

Nu krävs större injektioner till lager som är lägre än vad vi sett på många år. Hela terminskurvan har därmed hoppat. Nu krävs större injektioner till lager som är lägre än vad vi sett på många år. Hela terminskurvan har därmed hoppat.   

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus