GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Elcertifikat

Läget för elcertifikatmarknaden

Annuleringen av elcertifikat för konsumtionsåret 2017 har nyligen genomförts. Totalt annulerades i både Sverige och Norge nästan 34 miljoner certifikat.

Det är just därför som vi ser en stark trend uppåt för elcertifikat i fronten. Det är just därför som vi ser en stark trend uppåt för elcertifikat i fronten.Det är just därför som vi ser en stark trend uppåt för elcertifikat i fronten.Det är just därför som vi ser en stark trend uppåt för elcertifikat i fronten.Det är just därför som vi ser en stark trend uppåt för elcertifikat i fronten.Det är just därför som vi ser en stark trend uppåt för elcertifikat i fronten.

Det är just därför som vi ser en stark trend uppåt för elcertifikat i fronten. Det är just därför som vi ser en stark trend uppåt för elcertifikat i fronten. Det är just därför som vi ser en stark trend uppåt för elcertifikat i fronten.

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus