GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Utgåva 2019 - v.12

Energimarknadsrapporten

Energimarknadsrapporten

Rapporten i sin helhet med diagram och statistik från Thomson och Reuters.

Högtrycket är tillbaka

Vädret talar för fortsatt nedsida. Energirelaterade råvaror handlar fortsatt svagt medan CO2 konsoliderar i intervallet 22-24 EUR/ton. Vissa tendenser för att marknaden kan vara nära rekylfas men givet svag fundamenta ser vi ingen stor uppsida på den eventuella rekylen. En joker i sammanhanget är om CO2 bryter upp över 24 EUR/ton. 

Generellt rekommenderar vi en neutral positionering. Men om vi skulle komma ned mot tidigare stödnivåer ser vi det som en bra nivå att reducera korta positioner. För producerande kunder finns det lite riskpremie kvar på vinterkontrakten Q4-19/Q1-20, givet att CO2 inte bryter upp från sin konsolidering. 

Pressen på gasmarknaden fortsätter på höga gaslager och stor LNG import och de längre terminerna har kommit ned relativt kraftigt senaste veckan. Generellt sett är utsikterna för kraftigt stigande priser låg, men som konsumerande kund kan man börja fundera på en prissäkringsstrategi för nästa vinter då marknaden har kapat bort mycket riskpremie där. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus