GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Energirapporten

En kostnadsfri service för dig som företagskund

Beställ

Energirapporten är ett praktiskt och användbart analysverktyg som ger dig överblick och kontroll över energianvändningen i din byggnad (eller byggnader) och därmed möjlighet att effektivisera din energianvändning. 

Gratis för företagskunder och BRF:er

Är du företagskund inom vårt nätområde så ingår Energirapporten utan extra kostnad för mätarna vars värden vi fakturerar dig för. Du kan lägga till undermätare och vattenmätare mot en kostnad. Har du färre än 5 mätare föreslår vi att du skapar ett konto på Mina sidor.

  • Mätvärden per timme för fjärrvärme, fjärrkyla, elnät och gasnät
  • Nätkostnad för el och gas
  • Total kostnad för fjärrvärme och fjärrkyla
  • Verklig och normalårskorrigerad förbrukning per m2
  • Prognoser för förbrukning och kostnader
  • Returtemperatur-, effektsignatur- och miljörapporter för djupare analyser
  • Notifiering för att tidigt kunna upptäcka avvikande förbrukning (ej i realtid)
  • Budgetfunktion
  • Egna kostnadstariffer för att t.ex. följa upp elhandelskostnader från din elleverantör
  • Händelse för att tidigt upptäcka avvikande kostnader och förbrukningar

Du kan även normalårskorrigera dina värden, vilket innebär att du kan se hur din värmeförbrukning hade sett ut ett ”normalår” utifrån SMHI:s väderdata. På så vis kan du jämföra förbrukningen från år till år.
 

Många fördelar med Energirapporten

Med kunskap om och överblick över förbruk­ningen får du bättre förutsättningar att kontrollera energianvändningen. När åtgärder sätts in kan du snabbt och enkelt följa upp dessa på både övergripande och detaljerad nivå.

Alla på företaget kan använda samma system och se samma siffror. Det underlättar både ditt budgetarbete och din uppföljning.

Du kan söka bland flera byggnader och sätta in åtgärder på rätt ställe. Därmed kan du snabbt upptäcka onormala förbrukningsmönster och följa upp gjorda energisparåtgärder. Systemet ger även automatisk beräkning av utsläppsnivåer för direkt användning i din miljöredovisning.

Ytterbygg får stenkoll på fjärrvärmen

Med så många fastigheter som Ytterbygg har är det viktigt att ha koll på sin energiförbrukning – och där kommer energirapporten in i bilden.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-upicon-playchevron-disc-down