GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Energirapporten

En kostnadsfri service för dig som företagskund

Beställ

Energirapporten är ett praktiskt och användbart analysverktyg som ger dig överblick och kontroll över energianvändningen i dina fastigheter och därmed möjlighet att effektivisera din energianvändning. 

Gratis för företagskunder

Är du företagskund inom vårt nätområde så ingår Energirapporten utan extra kostnad för de mätare vars värden vi fakturerar dig för. Vill du lägga till undermätare och vattenmätare tillkommer en kostnad.

  • Mätvärden per timme för fjärrvärme, fjärrkyla, elnät och gasnät
  • Nätkostnad för el och gas
  • Total kostnad för fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förbrukning per m²
  • Prognoser för förbrukning och kostnader
  • Rapporter för djupare analyser såsom miljö-, effektsignatur- och returtemperaturrapport
  • Larm för att tidigt upptäcka avvikande förbrukningar (ej i realtid)
  • Budgetfunktion
  • Egna kostnadstariffer som kan läggas in efter önskemål

Du kan även normalårskorrigera dina värden, vilket innebär att du kan se hur din värmeförbrukning hade sett ut ett ”normalår” utifrån SMHI:s väderdata. På så vis kan du jämföra förbrukningen från år till år.
 

En steg-för-steg-guide till hur Energirapporten fungerar

Många fördelar med Energirapporten

Med kunskap om och överblick över förbruk­ningen får du bättre förutsättningar att kontrollera energianvändningen. När åtgärder sätts in kan du snabbt och enkelt följa upp dessa på både övergripande och detaljerad nivå.

Alla på företaget kan använda samma system och se samma siffror. Det underlättar både ditt budgetarbete och din uppföljning.

Sök bland dina byggnader och sätt in åtgärder på rätt ställe.

Upptäck snabbt onormala förbrukningsmönster och följ upp gjorda energisparåtgärder

Automatisk beräkning av utsläppsnivåer som kan användas direkt i din miljöredovisning.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-upchevron-disc-down