GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Energideklaration

Vill du beställa en energideklaration?

Beställ energideklaration

Var 10:e år ska alla fastigheter energideklareras. Våra certifierade energiexperter hjälper dig att göra energideklarationen enligt de krav som finns. Vi lämnar även underlag för eventuella effektiviseringsåtgärder. Arbetet omfattar en noggrann genomgång av fastighetens uppgifter. Dessutom gör vi alltid ett besök och pratar med er om åtgärdsförslag.

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus