GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Energianalys

Du får en detaljerad kartläggning av er nuvarande energistatus och detaljerade åtgärdsförslag med lönsamhetsberäkningar.

Vi besiktigar era system för värme, ventilation och kyla och installationer samt samverkan mellan dessa installationer. Därefter får du detaljerade förslag på åtgärder för kunna energieffektivisera och minska er miljöpåverkan. Energianalysen är en djupare och mer omfattande tjänst än den lagstadgade energideklarationen.

Vill du veta mer om Energianalys?

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus