GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Flextjänst frekvensreserv

Vid årsskiftet 2021/2022 planerar Svenska kraftnät (SvK) att erbjuda en ny stödtjänst, Frekvensreserv störd drift, nedreglering – FCR-D ned. Stödtjänsten ska användas för att stabilisera frekvensen vid driftstörningar genom att minska mängden elenergi i kraftsystemet. Här har du som sol-, vind och vattenkraftsproducent möjlighet att delta. 

Nya intäktsmöjligheter 

Stödtjänstmarknaden öppnar upp nya intäktsmöjligheter för dig som sol-, vind och vattenkraftsproducent. Genom att delta på stödtjänstmarknaden och vid givna tillfällen minska elproduktionen, får du en ersättning. 

Vi hjälper dig på vägen

För att kunna delta på en stödtjänstmarknad måste alla enheter godkännas i en så kallad förkvalifiering av Svenska kraftnät. Tillsammans med vår samarbetspartner hjälper vi dig med förkvalifiering och nödvändiga installationer.

Minsta storlek för att kunna delta: 0,1 MW

Aktiveringstid: 50 % inom 5 sekunder och 100 % inom 30 sekunder.

Är du intresserad av att få veta mer?

Flexibilitet nät

Effekthandel Väst är en lokal marknadsplats för effektflexibilitet inom vårt elnätsområde.  

Kontakta mig

Ansvarig flexibilitetsmarknad elhandel
icon-closechevron-disc-rightmenu