GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Vindkraftverk under konstruktion.

Stena Renewable med framtidstro på vindkraft

Runt år 2006, när Stena Renewable drog igång sin verksamhet, pratade energibranschen om att Sverige kanske kunde få några enstaka procent av sin el från vindkraft. Idag siktar branschen på 50% till år 2040. Hur blev det så? Och hur når vi målet? Vi ställde dessa frågor till Peter Zachrisson, VD för vår nya samarbetspartner Stena Renewable.

Stena-koncernen såg åt vilket håll vindarna blåste redan innan vindkraft som energislag började ta fart i Sverige. Koncernen ville investera i förnybar energi och bildade därför dotterbolaget Stena Renewable år 2006, med Peter Zachrisson i spetsen som VD sedan år 2012. Så vad låg till grund för den här riktningen? 

Peter Zachrisson, VD för Stena Renewable.

Tre starka anledningar

- Vi hade tre starka anledningar till att investera i förnybar energi. För det första ansåg vi att hållbarhet är vad som krävs inför framtiden. Det andra var att vi såg potentialen i vindkraft, som är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att producera förnybar energi på, förklarar Peter och fortsätter:

- Slutligen såg vi detta som en nödvändighet eftersom världens kraftproduktion inte har fått ta del av några rejäla investeringar sedan 70- till 80-talet. Tekniken för energiproduktion började bli pensionsmogen, så vi såg en möjlighet att investera – och vindkraft är det som vi tyckte såg, och fortfarande ser, som mest spännande.

Även om Stena Renewable var tidiga med dessa tankegångar var de inte de enda, då Sverige som helhet ökade sin produktion av vindkraft från 1 TWh årligen, vid år 2007, till en kapacitet av strax under 20 TWh under 2019.

Samarbetspartner med samsyn

Som kraftproducent säljer Stena Renewable sin produktion av ström vidare till elbörsen. Men Peter berättar att det är väldigt viktigt för bolaget att ha en bra samarbetspartner som hjälper dem med det. Han utvecklar: 

- Vi valde att samarbeta med Göteborg Energi av flera anledningar. Dels har bolaget en lång tradition och stor kunskap, vilket ger dem en trovärdighet. Dessutom har de sedan länge sett hållbarhet som en viktig faktor i sina beslut. Att vi delar den synen på hållbarhet är viktig för oss och att Göteborg Energi därmed lyfter fram elens förnybara ursprung till sina slutkunder.  

Avtalet, som tecknades mellan de båda bolagen strax innan årsskiftet till år 2020, innebär att Göteborg Energi hanterar Stena Renewables samlade årsproduktion av cirka 900 GWh vindkraftsel under tre år framöver.

Kommer Göteborg, och Sverige, gå helt på förnybar el i framtiden?

Sverige, laddat med vindkraft

För att energibranschens mål om att Sverige ska kunna få 50% av sin elförsörjning från vindkraft ska kunna bli verklighet behövs stora investeringar. Men målet, som innebär att landets kapacitet till vindkraft ökar från dagens cirka 20 TWh till 80-100 TWh år 2040-2045, verkar Peter Zachrisson inte se som något större problem. Tvärtom har han en lång lista på faktorer som talar för att målet kommer att nås. 

- I Sverige har vi unika möjligheter. Vi är ett land med stora obefolkade ytor som därmed kan nyttjas för vindkraft. Med de här förutsättningarna, våra goda vindförhållande och starka elnät blir det en lägre kostnad för att producera vindkraft här än i övriga Europa. Det finns bara några enstaka ställen i Brasilien och USA som har lika bra förutsättningar som Sverige, berättar han.

På följdfrågan om Peter tror att Sverige kommer att kunna klara sig helt på förnybar el i framtiden så tvekar inte han inte:

- Ja, det tror jag. Det lär förvisso nog innebära att vi har ett energisystem som ser annorlunda ut än det vi har idag. Men vi är redan på väg i den riktningen, avslutar Peter.

Om Stena Renewable
Stena Renewable driver idag 114 vindkraftverk och producerar ungefär 0,9 TWh årligen. De investerar nu ytterligare 4 miljarder i vindkraft och har under byggnation vindkraft motsvarande 1,2 TWh som kommer att stå klart år 2022.

Nyfiken på vindkraft?

Det här erbjuder vi ditt företag inom vindkraft.

icon-closechevron-disc-rightmenu