GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Vindkraftsandelar

Vindkraftsandelar

Vill ditt företag köpa vindkraftsandelar?

Beställ här

Nu har ni som är, eller vill bli, företagskunder till Göteborg Energi möjlighet att köpa andelar i vindkraftskooperativet VästanVind*. Göteborg Energi säljer upp till 10 000 av sina andelar. Köp andelar för upp till 80 % av er årsförbrukning, max 1 000 st andelar och köp el för 23 öre/kWh exkl. moms.

* VästanVind är en fristående förening som har en egen styrelse som driver föreningen. Den grundades 2010 av Göteborg Energi. 

Vilket vindpaket passar bäst?

Välj det vindpaket som passar er bäst eller köp så många andelar just ni vill ha (max 80% av er årsförbrukning eller 1000 st). Priserna är exkl. moms.

Investera i hållbar energi och var med i omställningen till ett hållbart energisystem. Vindkraften är en förnybar energikälla. Den tar aldrig slut och släpper inte ut några växthusgaser. Det är dessutom enkelt att bli delägare i ett vindkraftverk. Allt ni behöver göra är att bestämma hur stor del av er elförbrukning som ni vill täcka, sedan är det bara att fylla i anmälan och skicka in den till oss. Läs mer om VästanVind och deras särskilda villkor  vastanvind.se

Steg 1

Bestäm hur många vindkraftsandelar ni vill köpa. Varje andel motsvarar 100 kWh/år och kostar 470 kr. Andelselen köper ni sedan för 23 öre/kWh*. Ni kan köpa andelar upp till hela er totalförbrukning av el men vi rekommenderar er att inte köpa mer andelar än vad som motsvarar 80 procent av er förväntade elförbrukning.

Steg 2

Fyll i er anmälan här på sidan och skicka in den till oss. När er ansökan godkäns av styrelsen skickar vi ut fakturan. När denna är betald får ni ert andels– och medlemsbevis.

Steg 3

Ni är nu delägare i ett vindkraftverk. Dessutom har ni blivit medlemmar i en ekonomisk förening, VästanVind, som äger vindkraftverket till 100 procent. Från och med nu och en lång tid framöver kan ni köpa klimatneutral el till självkostnadspris. 

*Priset gäller för Elområde 3 och är exklusive moms. Vilket prisområde ert företag tillhör beror på var i landet ni befinner er och var ni tar ut er el. I avtalsformuläret anger ni var detta är och ni får då ett exakt pris för er andelsel.

Lönar det sig och vad kostar det?

Att satsa på förnybar energi och bidra till ett hållbarare samhälle är så klart alltid en bra affär som stärker ert varumärke. Men att säga att en långsiktig investering är lönsam eller inte är svårare. Den frågan brukar man inte kunna besvara innan återbetalningstiden börjar närma sig. Faktorer som påverkar lönsamheten är elpriset, hur mycket det blåser, elcertifikat, skatteregler, drift och underhåll med mera. Men vi på Göteborg Energi skulle naturligtvis inte erbjuda er det här om vi själva inte trodde på det. Vår bedömning är att det är en bra affär.

Vi kan inte veta säkert hur elpriserna utvecklar sig men i dagsläget är det rörliga elpriset ca 68,66 öre/kWh. Skillnaden är 45,66 öre/kWh ( rörligt elpris (dec 2019) 68,66 - 23 vindkraftsandel). Det ger en återbetalningstid på ca 10 år. Ni kan köpa el för 23 öre/kWh så länge ni väljer att behålla era andelar (som i dagsläget är värda 470 kr/andel). Målsättningen är att andelens värde skall bestå över tid.

Ni får också kommunikationsmaterial att använda i er kommunikation till era kunder, leverantörer och anställda. Sprid att ni gjort ett bra val för framtiden!

Beställ vindkraftsandelar

Fyll i och skicka in er beställning av vindkraftsandelar. Vi återkommer med faktura och bekräftelse på ert köp när betalningen är genomförd. Har ni frågor når ni oss enkelt på chatten eller via vastanvind@goteborgenergi.se.
Kontaktperson
Välj antal andelar:
Välj något av våra paket eller välj själv hur många andelar som passar just er.
Hur många andelar?
Välj fritt hur många andelar du vill köpa. Tex. 470 kr/st = 100 kWh/år. Max 1000 st.
För att kunna använda era andelar på ert elavtal behöver ni vara kunder hos oss.
Jag godkänner VästanVinds särskilda villkor.
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här: Integritetspolicy

Vi hjälper till att stärka er miljöprofil

Att vara andelsägare i ett vindkraftsverk stärker ert företags miljöprofil och vi har tagit fram ett material som ni kan använda i kommunikationen med kunder, besökare och personal. Exempelvis på er hemsida eller i offerter och övrig marknadsföring som sociala medier. 

Varför vindkraft?

Vi bad Håkan Spångberg, ledamot i VästanVind, att förklara syftet med vindkraft och det medlemsägda vindkraftskooperativet.

 

Vad är VästanVind egentligen? 

Västanvind är ett vindkraftskooperativ som grundades 2010 av Göteborg Energi med ambitionen att öka intresset för vindkraft och förnybar el. Sedan 2011 har föreningen stått på egna ben och idag äger vi ett av vindkraftverken på Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. 

Vad är din roll i kooperativet?

Jag har suttit som ledamot i Västanvinds styrelse ända sedan starten. Jag arbetar också som Senior Advisor på Göteborg Energi och har arbetat länge med förnybar energi. Föreningen VästanVind har inga anställda, men vi har fortfarande ett samarbete med Göteborg Energi som bland annat hanterar våra elleveranser.

Vad är syftet med kooperativet?

Västanvind producerar billig och klimatsmart el från vindkraft till självkostnadspris för sina medlemmar och arbetar för att återinvestera i mer vindkraft och främja vindkraftens utbyggnad i Västsverige. Vår ambition är att bli ett ledande kooperativ för klimatsmart el.

Vad är fördelarna med vindkraft?

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla. Den tar aldrig slut och släpper inte ut några växthusgaser. Att bygga ut vindkraften är ett viktigt steg mot en hållbar utveckling av samhället. Genom att vi satsar mer på förnybara energikällor kan   vi snabbare fasa ut den fossilt producerade el som idag importeras från utlandet, där den produceras genom exempelvis kolkraft.

Varför ska man bli andelsägare i just VästanVind?

Om man vill bidra till utbyggnaden av vindkraft i Västsverige så är det en god idé att bli andelsägare. Det är också en ekonomisk investering. Du köper en andel för 470 kr och kan då köpa 100 kWh/år för självkostnadspris 23 öre/kWh plus moms. Priset på elen påverkas inte av svängningarna på elmarknaden och ju mer elpriset stiger desto mer tjänar du. Föreningens målsättning är också att andelens värde skall bestå över tid och att kapital skall finnas för att köpa ett nytt vindkraftverk när det gamla har tjänat ut.

 

Vindkraftverket

Under våren 2011 restes 21 vindkraftverk på Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. Ett av dessa ägs i dag till 100 procent av VästanVinds medlemmar.

VästanVinds verk är anpassad för låga till medelhöga vindhastigheter, vilket är typiskt för svenska vindförhållanden. Det beräknas årligen producera 6 GWh vilket kan värma upp 300 villor. Hela vindparken beräknas årligen producera 129 000 MWh, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel för cirka 25 000 hushåll. Läs mer på VästanVinds hemsida.

Fakta om VästanVinds vindkraftverk

Fabrikat: Siemens SWT 2.3-101
Installerad effekt: 2.3MW
Totalhöjd: 150 m
(varav tornhöjd 99,5 m & rotordiameter 101 m)
Årsproduktion: 6 GWh
Minskade koldioxidutsläpp: 5000 ton/år
Serviceleverantör: Siemens
Driftansvarig: Göteborg Energi AB
Verket togs i drift maj 2011.

Intresserad?

Vill du veta mer, eller är intresserad av att teckna detta tillval? Kontakta gärna någon av våra säljare.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up