GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Mindre avfall och klimatpåverkan
- Hur gör vi nu?

Se webinaret i efterhand!

Du hittar tidsangivelser för de olika talarna under Program längre ned på sidan.

Så blir vi #hållbaraihop

Hur gör Platzer för att energieffektivisera och vilken påverkan har ursprungsmärkt el egentligen på klimatet? Dessa frågor och mycket mer tog vi upp på vårt webinar. Här du får chansen att i efterhand lyssna till kollegor i branschen och experter på området.

Talare

Program

Vår hållbarhetschef öppnar webinaret.

Pelle arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor och har särskild sakkunnighet inom energi- och miljöfrågor. Han är utbildad fastighetsförvaltare och har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen även i tidigare roller som Teknisk förvaltare och Drift- och underhållschef.

Byggavfallet står för nästan en fjärdedel av det europeiska sopberget och det är mycket lite som återvinns eller återanvänds. Enligt EU:s miljömål ska återvinningsgraden upp till 70 procent år 2020. Maria Ahlm på IVL Svenska Miljöinstitutet medverkar i flera forskningsprojekt som undersöker materialåtervinning och återanvändning av bygg- och rivningsavfall för ett bättre resursutnyttjande och lägre klimatpåverkan. Maria kommer att berätta om hur fastighetsägare kan se avfall som en resurs, arbeta med cirkulära flöden i byggbranschen och därigenom bidra till en lägre klimatpåverkan.

Erik Dotzauer arbetar vid Stockholm Exergi som skatte- och styrmedelsexpert. Hans arbete omfattar allehanda frågor inom politik och regelverk som påverkar energisystemet, bland annat utsläppshandel, elcertifikat, byggregler och certifieringssystem för byggnader. Erik sitter i SVEBIOs styrelse och är ledamot av Energiutvecklingsnämnden (EUN) vid Energimyndigheten.

Eric Zinn leder ett samtal runt webinarets tema med de tre talarna. 

 

Planera energiförbrukning för mindre utsläpp

#hållbaraihop

Klimatet förändras, det måste vi också göra

Som göteborgarnas energibolag har vi ett viktigt ansvar för hur Göteborg kan utvecklas till en mer hållbar stad och hur vi gemensamt kan minska vår klimatpåverkan. Detta webinar speglar vår informationskampanj #hållbaraihop där vi listar 70 konkreta saker vi gör för att skapa en mer hållbar framtid för våra barn och barnbarn.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus