GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Hur klimatsmart är en satsning på elektrifiering - egentligen?

Se webinaret i efterhand!

Du hittar tidsangivelser för samtliga talare under Program längre ned på sidan.

Så blir vi #hållbaraihop

Hur tillverkar man chips på ett hållbart sätt och är det en självklarhet att vi ska elektrifiera samhället? Dessa frågor och mycket mer tog vi upp på vårt webinar där du får chansen att lyssna till kollegor i branschen och experter på området.

Det här är det tredje och sista av tre webinar vi satt ihop för dig, alla med vår hållbarhetschef Eric Zinn som moderator. 

Talare

Program

Vår hållbarhetschef öppnar webinaret.

Estrella siktar på att i år komma i mål med att göra den årliga produktionen av dryga 83 miljoner snackspåsar CO2-neutral. En nödvändig omställning – och inte bara för planetens skull.

Ingela Fondin är Miljö- och Energiansvarig på Estrella AB sedan maj 2018. 

Hon är utbildad Kemiingenjör från Chalmers och har mer än 19 års erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor. 

Ett av hennes intresseen är nya innovativa och cirkulära lösningar som kan hjälpa Estrella att bedriva en hållbar snacksproduktion. 

Josefin Hugosson har arbetat på Estrellas marknadsavdelning sedan 2016. Hon pluggade till ekonom på Handelshögskolan i Göteborg med inriktning marknadsföring och tycker att kommunikation och hållbarhetsfrågor är en väldigt rolig kombination!

 

 

Stena Renewable bygger vindkraft med målet att bidra till att vi år 2040 enbart använder förnybar el. För att det målet ska nås måste vindkraftens del av produktionen öka från dagens 19 TWh till minst 70 TWh enligt Energimyndigheten. 

Fredrik Hedenus är forskare på Chalmers och forskar om hur vi kan bygga ett koldioxidfritt elsystem. Fokus ligger på begränsningar och möjligheter med förnybar energi och kärnkraft.

Eric Zinn leder ett samtal runt webinarets tema med de tre talarna. 

 

+1000 laddplatser för elfordon

#hållbaraihop

Klimatet förändras, det måste vi också göra

Som göteborgarnas energibolag har vi ett viktigt ansvar för hur Göteborg kan utvecklas till en mer hållbar stad och hur vi gemensamt kan minska vår klimatpåverkan. Detta webinar speglar vår informationskampanj #hållbaraihop där vi listar 70 konkreta saker vi gör för att skapa en mer hållbar framtid för våra barn och barnbarn.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus