Producera egen el

Vill du veta mer?

Kontakta mig

När du säljer din el till oss baserar vi din ersättning på priset hos de nordiska elbörserna, Nord Pool Spot och NasdaqOmx Commodities. När det gäller ersättningen för elcertifikat använder vi oss av de prisnoteringar som finns hos SKM (SvenskKraftMäkling).

Som elproducent till oss får du

  • En personlig säljare som ger dig rådgivning kring elavtal och prisbildning.
  • Veckovis elmarknadsinformation i form av en rapport från vår elhandel för att ge dig underlag för dina energibeslut.
  • Kostnadsfritt följa din inmatning av elenergi och skapa dig rapporter över utfallet på Mina sidor.
  • Inbjudningar till kundseminarier för att diskutera aktuella och spännande producentfrågor.

Ersättningar och avgifter från ditt elnätsbolag. 

Som elproducent har du även olika ersättningar och avgifter från ditt elnätsbolag. Har du Göteborg Energi Nät AB som elnätsleverantör kan du läsa mer om dessa här nedan.

Våra producentavtal

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus