GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Poolel

Få professionell hantering av ditt elpris

PoolEl är till för dig som vill ha en professionell hantering av elpriset men inte själv har möjlighet att bevaka elmarknaden för att kunna ta tillvara elbörsens möjligheter. Istället får ni hjälp av våra erfarna och skickliga förvaltare.

PoolEl kan jämföras med fondförvaltning inom bankvärlden. Flera företag går helt enkelt samman och delar på en gemensamt förvaltad elportfölj. Våra erfarna energihandlare utnyttjar sedan marknadens svängningar och gör flera delinköp vid gynnsamma tillfällen och med god framförhållning, vilket ger alla i poolen en större möjlighet till lägre elpris.

Så här går det till

Ni väljer hur stor del av ert företags elförbrukning som skall förvaltas, minst 50% eller 100 000 kWh/år. Prissäkringsperioden omfattar de fyra kommande kvartalen och inför varje nytt kvartal får ni en portföljrapport som beskriver utvecklingen i PoolEl-portföljen. Nedan ser du hur vår handelsavdelning har lyckats med vår egen elhandelsförvaltning de senaste 10 åren och det är den förvaltning du nu kan ta del av. 

Utfall av Göteborg Energis egen förvaltning

Vår handelsavdelning har i 74% av månaderna haft rätt i sin bedömning av den framtida prisutvecklingen. På så sätt har vi genererat ett lägre förvaltat elpris än om lika stora andelar prissäkrats varje månad.

Fördelar med PoolEl

  • Spar tid och pengar
  • Utnyttjar marknadens svängningar och möjligheter
  • Successiv prissäkring gör att du undviker risken att binda elpriset vid fel tillfälle
  • Ökad förutsägbarhet med kvartalsvisa säkringspriser
  • Portföljrapport 4 gånger per år med kommande kvartals förvaltade PoolEl-pris, samt kommentar till föregående kvartals priser och utfall.
Jag är intresserad av PoolEl och vill bli kontaktad för ett avtal
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus