GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Per-Elofs vindkraftverk

Per-Elof Junvik i östra Västergötland har satt upp två egna vindkraftverk mitt i skogen. Tillsammans producerar de 130 gånger mer energi än vad familjen behöver. Överskottet säljer de tillbaka till Göteborg Energi.

Man ser dem från köksfönstret. Ett 74 meter högt vindkraftverk och ytterligare ett, 95 meter högt, en liten bit längre bort. Vi befinner oss på gården Dintestop nära Mullsjö i Västergötland. Här bor Per-Elof och Kerstin Junvik som producerar kravmärkt nötkött och energi från vindkraft.

– En del trodde inte att det skulle gå att bygga vindkraftverk mitt i skogen. Men det går hur bra som helst, säger Per-Elof.

Idén kom tidigt, men från början var tanken att bara hyra ut mark för att göra plats åt någon annans vindkraftverk. 

– Efter att ha pratat med tyska vänner som själva hade satt upp ett 70-tal vindkraftverk fick jag dock vind i ryggen och bestämde mig för att sätta upp egna. Det var värt ett försök. 

En bit från familjen Junviks gula tvåvåningshus ligger en stor röd ladugård från 1870-talet. Här tillverkar de bland annat egenproducerat kraftfoder åt sina 140 kor. Att torka och krossa spannmålet är en av sysslorna som drar mest energi på gården. Men energi finns så att det räcker och blir över. De två vindkraftverken producerar 6 500 000 kilowattimmar årligen och själv förbrukar familjen bara drygt 50 000 kilowattimmar/år. Överskottet säljer de tillbaka till Göteborg Energi och Per-Elof beräknar att investeringarna kommer att ha betalats tillbaka helt om bara ett par år.

– Det är väldigt bekvämt och smidigt. Naturen producerar energi som jag kan sälja vidare till Göteborg Energi och det mesta underhållsarbetet ingår i det serviceavtal jag har med Connected Wind Service.

Från det första spadtaget tog det mindre än ett halvår innan vindkraftverk 1 stod på plats. Det som tog längst tid var att få genom bygglovet.

– Det är en hel del som ska klaffa. Som tur är har jag till exempel inte haft några grannar som störts av vindkraftverken. Jag hade gärna satt upp fler om jag hade haft mer mark, men för stunden får jag nog nöja mig med de jag har. Eventuellt uppgraderar jag det mindre verket till ett större i framtiden.

Familjen Junviks vindkraftverk

Byggda: 2005 och 2008
Modell: V52 och V90
Investering: 7,5 mn kr resp. 28,5 mn kr.
Producerar: 6,5 mn kWh årligen.

Vill du också producera el?

Du som vill producera egen el i någon form, oavsett sol- vin- eller vatten, kommer säkert under perioder producera mer el än du gör av med. Vi köper gärna ditt överskott!

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus