GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. Miljökraven ställs och kontrolleras av Naturskyddsföreningen.

Genom vårt erbjudande el märkt Bra Miljöval köper ni endast el från förnybar energi och ni kan redovisa en låg klimatpåverkan. Dessutom innebär miljökraven på den förnybara energin att ni gynnar biologisk mångfald.

Märkningen Bra Miljöval gör skillnad för miljön genom att ställa tuffa miljökrav på elproduktionen. Bra Miljöval innebär en oberoende tredjepartsmärkning och har alltså inget att göra med ursprungsmärkning av el, som endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla, utan att ställa några miljökrav. Dessutom avsätter alla elbolag som säljer el märkt Bra Miljöval medel till olika projekt som ska minska elanvändningen och miljöpåverkan. Varje år kontrollerar både auktoriserade revisorer och Naturskyddsföreningen att de miljömärkta elleveranserna lever upp till miljökraven.

Vad kostar det?

Priset för El märkt med Bra Miljöval är ett tillägg på ordinarie elpris och är 1.50 öre/kWh.

Prisexempel: Ca 50 kr i månaden kostar el märkt Bra Miljöval för en frisersalong eller ett mindre café med en förbrukning på ca 40 000 kWh.
Ca 90 kr i månaden kostar el märkt Bra Miljöval för en restaurang, verkstad eller en bostadsrätt med medelförbrukning på 70 000 kWh.

Du som väljer Bra Miljöval bidrar till:

  • Mindre miljöfarliga utsläpp

  • Färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter

  • Ett rikare växt- och djurliv

  • Ett större utbud av miljöanpassade produkter

  • Effektivare resursanvändning

Vill du läsa mer om Naturskyddsföreningens Bra Miljöval kan du göra det här.

Tillfälligt köpstopp

På grund av omförhandling av villkoren för Bra Miljöval har vi ett tillfälligt köpstopp på detta tillval tills de nya villkoren är på plats. Alla de som redan har Bra Miljöval påverkas inte.

För dig som fortfarande vill göra något för miljön rekommenderar vi att du väljer el från solkraft eller vindkraft.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus