GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

El från vindkraft

Vindkraften är ett förnybart energislag utan koldioxidutsläpp. Den står för ca 11 procent av elproduktionen i Sverige och kommer i framtiden vara en av de viktigaste källorna till förnybar elproduktion.

Vindkraften ger inga utsläpp till naturen under normal drift och lämnar inget miljöfarligt avfall efter sig. Marken där vindkraftverket har stått kan lätt återställas. Vindkraftens miljöfrågor handlar mer om effekterna på landskapsbilden och andra naturvärden så som fågellivet och ljudnivå. Tillståndsmyndigheter ställer stränga krav som måste uppfyllas när vindkraftsparker byggs och producerar el för att minimera miljöpåverkan. 

Vad kostar det?

Priset för El från vindkraft är ett tillägg på ordinarie elpris och är 2 öre/kWh.

Prisexempel: Ca 80 kr i månaden kostar vindkraft för en frisersalong eller ett mindre café med en förbrukning på ca 40 000 kWh.   
Ca 120 kr i månaden kostar vindkraft för en restaurang, verkstad eller en bostadsrätt med medelförbrukning på 70 000 kWh.

Vi erbjuder också att köpa andelar i vindkraftskooperativet VästanVind, läs mer här.

Intresserad?

Vill du veta mer, eller är intresserad av att teckna detta tillval? Kontakta gärna någon av våra säljare. Om du redan är kund hos oss och förbrukar under 60 000 kWh/år kan du själv lägga till Miljötillval genom att logga in på Mina sidor/Avtal.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus