GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

El från Vattenkraft

Med vattenkraft kan man producera el när den behövs som bäst. Det är en förnybar energikälla och ger nästan inga utsläpp till miljön. 

Vattenkraftverken lagrar vattnet i stora magasin som fylls på av snösmältning och regn under vår, sommar och höst. El produceras genom att vatten rinner genom en turbin. När vintern kommer och efterfrågan på energi är som störst släpper man successivt i väg så mycket vatten som behövs för att få tillräckligt med el.

Många av de svenska älvarna har vattenkraft, till exempel Lule älv, Indalsälven, Ångemanälven och Ume älv. Det finns drygt 1800 vattenkraftverk i sverige. Störst miljöpåverkan sker när kraftverk, dammar och regleringsmagasin byggs. Stora delar av de svenska vattenkraftverken byggdes under den första halvan av 1900-talet. Idag byggs ett fåtal nya kraftverk. 

Klimatpåverkan från driften är marginell med minimala klimatpåverkande utsläpp. Vattenkraften är också kostnadseffektiv, driftsäker och lätt att anpassa efter efterfrågan. Åtta vattenkraftsbolag har bildat vattenkraftens Miljöfond Sverige AB som tar ansvar för att finansiera nödvändiga miljöåtgärder för omställning av vattenkraftsverksamheter i Sverige. Miljöinsatserna skall gynna såväl fiske som turism och lokal utveckling. 

Vad kostar det?

Priset för el från vattenkraft är ett tillägg på ordinarie elpris och är 1 öre/kWh.

Prisexempel: Ca 40 kr i månaden kostar vattenkraft för en frisersalong eller ett mindre café med en förbrukning på ca 40 000 kWh.   
Ca 60 kr i månaden kostar vattenkraft för en restaurang, verkstad eller en bostadsrätt med medelförbrukning på 70 000 kWh.

Vill du läsa mer om Vattenkraftens Miljöfond kan du göra det här.

Intresserad?

Vill du veta mer, eller är intresserad av att teckna detta tillval? Kontakta gärna någon av våra säljare. Om du redan är kund hos oss och förbrukar under 60 000 kWh/år kan du själv lägga till Miljötillval genom att logga in på Mina sidor/Avtal.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus