GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Miljötillval

När du väljer förnybar el hjälper du till att snabba på utvecklingen mot en mer hållbar elproduktion. Som kund har du mer inflytande än du anar. Du gör ditt miljötillval när du väljer elavtal eller genom att logga in på Mina sidor och lägga till på ditt befintliga avtal.

Den så kallade ursprungsmärkningen, som kontrolleras av oberoende revisorer, talar om hur elen producerats och vilka miljöegenskaper som gäller.

Teckna elavtal först!

När du hittat rätt elavtal kan du anpassa avtalet efter dina behov och önskemål. Välj bland våra många tillval och skapa det perfekta elavtalet. Hitta avtalet själv eller kontakta din säljare.

Låt ert hållbara val synas

Som kund hos oss kan du ta del av färdiga texter och material som hjälper dig att stärka ditt företags miljöprofil. Låt det synas för era kunder, leverantörer och anställda

Bli ännu mer energismart

Miljö och klimat

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om miljö och klimat.

Du kan se om du har miljötillval under avtal på Mina sidor, alternativt på din senaste faktura.

Mina sidor

Läs mer om vilka Bra Miljöval du kan göra

Vi publicerar miljövärdena för el under rubriken Elens ursprung på vår webb 1/7 varje år.

Elens ursprung

Vilken klimatpåverkan har elen som jag köper av er?

Bra Miljöval är en av elbranschens tuffaste miljömärkningar och tas fram av Naturskyddsföreningen. De fastställer vilka krav som ska vara uppfyllda för att elen ska få märkas med Bra Miljöval. Grunden är att all el ska vara förnybar, men man ställer även hårda krav på den förnybara elproduktionen med hänsyn till miljökrav och åtgärder för biologisk mångfald.

El märkt med Bra Miljöval för företag

Naturskyddsföreningens Bra Miljöval (extern länk)

Vi publicerar preliminära miljövärden för fjärrvärme på vår webb 31/1 varje år, och de slutliga under maj månad när alla miljörapporter är godkända, och beräkningarna är granskade av revisor.

Skillnaden mellan våra preliminära och slutliga värden brukar vara liten, och det brukar därför gå bra att använda våra preliminära värden exempelvis i en hållbarhetsredovisning.

Miljövärden fjärrvärme

Följ länken nedan för att se aktuella miljövärden för fjärrvärme. Vi redovisar miljövärden både för vår ordinarie fjärrvärme och för fjärrvärme med tillvalet Bra Miljöval.

Alla våra kunder i Göteborg Energis fjärrvärmenät får samma miljövärden, oavsett var din anläggning ligger. Det är ditt avtal som avgör om du köper vår ordinarie fjärrvärme eller fjärrvärme märkt Bra Miljöval.

För våra kunder i Sörred eller Skarvik finns separata miljövärden framtagna, vänligen kontakta din säljare för mer information.

Miljövärden fjärrvärme

Se ditt avtal eller dina fakturor på Mina sidor. Om det inte står ett tillägg med Bra Miljöval som en extra kostnad, så köper du vår ordinarie fjärrvärme och ska använda de miljövärden som du hittar under länken Miljövärden fjärrvärme.

Mina sidor

Miljövärden fjärrvärme

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus