GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Aktuellt elpris

Håll dig uppdaterad om hur energimarknaden rör sig och ta del av både aktuellt och historiskt rörligt elpris.

Elområde 1 2 3 4
Rörligt elpris 56,77 56,80 107,21 142,76
Elcertifikat 0,33 0,33 0,33 0,33
Påslag 2,90 2,90 2,90 2,90
Pris exkl. moms 64,00 64,03 114,44 149,99
Baseras på medelpris för maj 2022
En fast årsavgift på 360 kr/år tillkommer.

Elpriset maj 2022

Maj månad har fortsatt på samma linje vi sett under våren: höga spotpriser, liten mängd vatten och en oro kring krigets fortsatta framfart. Utfallet för spotpriset sett över månaden blev 113,61 €/MWh vilket är cirka 20 euro lägre än för april månad. 

Eftersom medeltemperaturen stiger inför sommaren medan energibehovet sjunker är det inte märkligt att priset är billigare i maj. Däremot ska man ha med sig att snittpriset för maj är cirka 70 €/MWh högre i år jämfört med 2021 och cirka 105 €/MWh högre än maj 2020 (2020 var priserna å andra sidan extremt låga). 

Hydrologiska balansen ligger fortsatt på ett minus och likt april var det förväntade utfallet kring -10 TWh i slutet av månaden. Vårfloden tickade på i en ganska långsam takt och det kom inga större flöden som gav skiftning i magasinen. Det vattnet som kommer med vårfloden är redan beräknat i den hydrologiska balansen, men det som kan förändra sig är hur snabbt snön smälter. Det medför i sin tur att vatten kommer snabbare till vattenmagasinen, så var dock inte fallet under maj utan snarare tvärtom då temperaturen var lägre än normal.

Terminspriserna håller sig högt till följd av detta och har stigit under maj månad, närmaste kvartal har återigen noterat rekordnivåer. Prisbilden har varit volatil och Q3-22 som är nästkommande kvartal har haft ett spann mellan 75 €/MWh till 112 €/MWh, det senare är vad priset var i slutet av månaden. Marknaden är väldigt känslig och rör sig kraftigt på små fundamentala förändringar. Sett till vattennivå och bränslepriser, så skiljer sig april och maj inte speciellt mycket åt. Kriget i Ukraina håller ett stadigt grep om prisbilden på kontinenten och kommer fortsatt vara en prispåverkande faktor. 

   

 

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se utvecklingen för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och Svenska kraftnätsavgifter. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. 

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för respektive elområde och månad.

Prishistorik för rörligt elpris (volymvägt månadsmedelpris)

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. I förlängningen ska det leda till en bättre miljö. Sveriges elproduktion från förnybara energikällor ökade med 16 TWh mellan 2002 och 2013 tack vare elcertifikatsystemet.

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för varje månad respektive år.

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Den myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. Elcertifikatsavgiften ingår i ditt elpris.

 

Prisutveckling av elcertifikat senaste 12 månader

Kvotpliktens andel av elförbrukningen genom åren

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up