GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

VÅRT
RESULTAT
2021

Vår stabila ekonomi
möjliggör omställning.

Vårt resultat

Vi skapar betydande värden för våra ägare, Göteborgs Stad, och de som bor och verkar här. I år går 140 miljoner kronor av vår vinst tillbaka till stadens arbete med att skapa en mer hållbar framtid.

En stark ekonomi är en förutsättning för våra nödvändiga satsningar för att klara kommande utmaningar. Målsättningen är att vi år 2025 – med bibehållen lönsamhet och konkurrenskraft samt ökad kundnöjdhet - ska erbjuda kunderna helt förnybara och återvunna energilösningar. Genom att säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt utrymme möjliggör vi för ett långsiktigt och hållbart agerande. 

Göteborgs Stad har som långsiktigt krav att vår avkastning liknar andra jämförbara verksamheters. För koncernen som helhet innebär detta att vår soliditet ska vara minst 30 % och räntabilitet på totalt kapital ska vara i intervallet 5 – 8 % som genomsnitt över en 5-årsperiod. För 2021 uppgick räntabiliteten på totalt kapital till 2,6 procent (5,3). Soliditeten var vid årets slut 47,3 procent (52,7).

 

 

Göteborg Energi levererar varje år ett bidrag till stadens olika verksamheter. Det gynnar alla göteborgare.

Ett barn leker med en leksaksbil.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify